Ronnie Leten kommenterar Atlas Copcos första kvartal

27 apr 2012

Stockholm den 27 april 2012: Atlas Copco redovisade idag fortsatt stark ordertillväxt för det första kvartalet och sade att efterfrågan på kort sikt väntas ligga kvar på den nuvarande höga nivån.

Orderingången ökade 10% organiskt till MSEK 24 827 medan intäkterna steg 17% organiskt till MSEK 22 254. Rörelseresultatet var MSEK 4 604 (3 987) vilket motsvarar en marginal på 20.7% (21.9).

”Vi uppnådde en bra tillväxt trots de blandade marknadsförhållandena, och vi är mycket nöjda med Atlas Copcos utveckling och värdeskapande”, säger Ronnie Leten, VD och koncernchef. ”Vi stärkte närvaron ytterligare under kvartalet och kommer att fortsätta jobba hårt för att öka marknadspenetrationen.”

Atlas Copco har nyligen etablerat nya marknadsbolag i Moçambique och i Senegal, vilket innebär att koncernen nu har egna verksamheter i 89 länder. Under första kvartalet slutfördes sex förvärv. Bland andra viktiga händelser syns en av företagets största order någonsin på gruvutrustning i Sydafrika.

”Atlas Copco har haft betydande framgångar i gruvindustrin under kvartalet. Vi är också mycket stolta hur väl vi har lyckats i fordonsindustrin, där orderingången var bättre än vi hade väntat oss”, säger Ronnie Leten.

På kort sikt väntas den totala efterfrågan på Atlas Copcos produkter och tjänster ligga kvar på den nuvarande höga nivån.

”Vi har gjort mycket för att skapa egna möjligheter för tillväxt”, säger Ronnie Leten. ”De senaste förvärven och breddat vårt produktutbud och bara under det senaste året har vi lanserat hundratals nya produkter. Detta förbättrar kundernas effektivitet, driver efterfrågan och stödjer Atlas Copcos fortsatt starka utveckling.”

Pressmeddelande med hela kvartalsrapporten.

För ytterligare information kontakta:

  • Daniel Frykholm, Presschef
    08 743 8060 eller 070 865 8060
Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 170 länder. Under 2011 hade Atlas Copco 37 500 anställda och en omsättning på 81 miljarder kronor.