Atlas Copco vinner stor gruvorder i Sydafrika

19 apr 2012

Stockholm den 19 april 2012: Atlas Copco i Sydafrika har erhållit en av sina största order någonsin. För ett värde av totalt MSEK 250 ska bolaget leverera borriggar av modellen Pit Viper 351 till Kumba Iron Ore, ett dotterbolag till Anglo American.

Utrustningen går till Sishen Mine i Kathu i nordvästra Sydafrika. Enheterna börjar levereras från och med juli 2012 och den sista maskinen kommer att börja användas i mars 2013. Ordern bokfördes under det första kvartalet i år.

Atlas Copco valdes nyligen ut av Anglo American som en av två huvudleverantörer av borriggar som har en borrdiameter större än 165 mm. I Sishen, som är en av världens sju största dagbrott, finns redan totalt tio stycken Pit Viper 351.

”Vi är väldigt stolta att Anglo American ser oss som en strategiskt långsiktig partner och vi ser fram emot att bygga vidare på denna relation”, säger Bob Fassl, chef för Atlas Copcos affärsområde Gruv- och bergbrytningsteknik. ”Pit Viper 351 har bra renommé hos våra kunder och vi ser ett stort intresse för den här produkten från gruvföretag runtom i världen.”

För ytterligare information kontakta:

  • Bob Fassl, chef för affärsområdet Gruv- och bergbrytningsteknik
    08 743 8314 eller +1 469 766 6242
  • Daniel Frykholm, Presschef
    08 743 8060 eller 070 865 8060
Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 170 länder. Under 2011 hade Atlas Copco 37 500 anställda och en omsättning på 81 miljarder kronor.
Atlas Copcos affärsområde Gruv- och bergbrytningsteknik erbjuder utrustning för borrning och bergbrytning, ett komplett sortiment av tillhörande förbrukningsvaror samt service genom ett globalt nätverk. Affärsområdet bedriver utveckling för hållbar produktivitet i gruvor ovan och under jord, infrastruktur, anläggningsarbeten, brunnsborrning samt markarbeten. De viktigaste enheterna för produktutveckling och tillverkning ligger i Sverige, USA, Kanada, Kina och Indien.