Atlas Copcos rapport för första kvartalet och inbjudan till telefonkonferens den 27 april

11 apr 2012

Stockholm den 11 april 2012: Atlas Copcos rapport för första kvartalet publiceras fredagen den 27 april cirka kl 11.00. En telefonkonferens hålls kl 13:00

Från Atlas Copco deltar Ronnie Leten, VD och koncernchef, samt Hans Ola Meyer, ekonomi- och finansdirektör. Telefonkonferensen, som kommer att hållas på engelska, inleds med en kort presentation av rapporten, vilken sedan följs av en frågestund.
Telefonkonferensen sänds även på Internet i realtid. Besök vår hemsida: www.atlascopco.com/ir för internetlänk till webbsändningen och presentationsmaterial.
Vänligen ring in till konferensen 5-10 minuter före utsatt starttid för att underlätta att konferensen startar i rätt tid.
Ring in på 08 5052 0110
Kod 914522
Webbsändningen och den inspelade presentationen kommer att finnas tillgängliga på vår hemsida efter telefonkonferensen.

För ytterligare information kontakta:

  • Mattias Olsson, Chef Investerarrelationer
    08 743 8295 eller 072 729 8295
  • Karin Larsson, Investor Relations
    08 743 8291 eller 070 149 8291
    e-mail: [email protected]
Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 170 länder. 2011 hade Atlas Copco 37 500 anställda och en omsättning på 81 miljarder kronor.