Om Atlas Copcos betalning av bolagsskatt i Sverige

18 mar 2012

Stockholm den 18 mars 2012: Med anledning av de uppgifter om Atlas Copcos betalning av bolagsskatt som Sveriges Television framför idag den 18 mars, vill Atlas Copco klargöra vilken information som bolaget har lämnat till SVT.

Atlas Copco-koncernens ekonomi- och finansdirektör Hans Ola Meyer blev den 8 februari intervjuad av Sveriges Television. Huvudfrågan var varför Atlas Copco inte betalade bolagsskatt i Sverige för åren 2008-2010. Följande uppgifter har Atlas Copco lämnat till SVT. 

  • Sett över en något längre period är Atlas Copco en stor skattebetalare i världen och i Sverige. Under åren 2002 till 2011 har Atlas Copco redovisat en kostnad för bolagsskatter på 25 miljarder kronor i världen, varav 3.5 miljarder kronor i Sverige (knappt 1 miljard enbart för 2011).
  • Den svenska kronans försvagning mot euron under 2008 ledde till att Atlas Copco gjorde en valutaförlust på knappt 2 miljarder kronor i samband med återbetalning av ett koncerninternt utlandslån. Denna förlust var avdragsgill, vilket i kombination med den påföljande ekonomiska krisen ledde till att Atlas Copco AB under perioden 2008-2010 deklarerade ett negativt resultat i Sverige.
  • Faktiska skatteinbetalningar kan variera från år till år på grund av komplexa redovisnings- och deklarationsregler. Över tid stämmer dock redovisad och inbetald bolagsskatt väl överens.
  • Atlas Copco betalar en större andel bolagsskatt i Sverige än vad verksamhetens storlek motsvarar, sett till exempelvis antal anställda eller försäljning.
  • Atlas Copco förväntar sig en kostnad för bolagsskatt i Sverige på cirka 1 miljard kronor även för 2012.
I enlighet med Atlas Copco koncernens affärskod är Atlas Copcos policy att betala skatt i de länder där företaget är verksamt, i enlighet med alla regelverk och i förhållande till de vinster som uppstår. Självfallet betalas utöver bolagsskatt sociala avgifter, indirekta skatter, med mera till samhället.
 
För detaljerad information om Atlas Copcos skattebetalningar för 2002 till 2011, se bifogat faktablad (på engelska).
 
Atlas Copco publicerar sin årsredovisning för 2011 imorgon den 19 mars. Där finns ytterligare information.

För ytterligare information kontakta:

  • Daniel Frykholm, Presschef
    08 743 8060 eller 070 865 8060
Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 170 länder. Under 2011 hade Atlas Copco 37 500 anställda och en omsättning på 81 miljarder kronor.