Atlas Copcos kapitalmarknadsdag 15 november 2012

13 mar 2012

Stockholm den 13 mars 2012: Atlas Copco anordnar sin årliga kapitalmarknadsdag den 15 november 2012 i Örebro.  

Syftet med kapitalmarknadsdagen är att ge en uppdatering av Atlas Copco-gruppens strategi och utveckling och dess globala verksamheter. Denna gång hålls dagen i Örebro, som är affärsområdet Gruv- och bergbrytningstekniks största tillverkningsort. Dagen kommer att ge deltagarna en djupare inblick i denna verksamhet.

Från Atlas Copco deltar Ronnie Leten, VD och koncernchef, Hans Ola Meyer, ekonomi- och finansdirektör, Robert Fassl, affärsområdeschef Gruv- och Bergbrytningsteknik samt andra affärsområdeschefer och medlemmar ur koncernledningen.

Instruktioner för anmälan och mer detaljerad information kommer att distribueras innan kapitalmarknadsdagen.

För ytterligare information kontakta: Mattias Olsson, Chef Investerarrelationer 08 743 8295 eller 072 729 8295 Karin Larsson, Investor Relations 08 743 8291 eller 070 149 8291 e-mail: [email protected] Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 170 länder. 2011 hade Atlas Copco 37 500 anställda och en omsättning på 81 miljarder kronor. Mer information finns på www.atlascopco.com.