Ronnie Leten kommenterar Atlas Copcos fjärde kvartal

31 jan 2012

Stockholm den 31 januari 2012: Atlas Copco presenterade idag sitt resultat för det fjärde kvartalet, med fortsatt tillväxt i orderingång och intäkter. Lönsamheten låg kvar på en bra nivå. För helåret 2011 satte Atlas Copco nya rekord sett till både försäljning och rörelseresultat.

”Vi fick en bra avslutning på ett år som för Atlas Copco bara kan beskrivas som helt fantastiskt,” säger Ronnie Leten, VD och koncernchef för Atlas Copco. ”Under kvartalet var efterfrågan på våra produkter och tjänster bättre än väntat.”

Intäkterna under det fjärde kvartalet ökade 16% organiskt till BSEK 22.3 och rörelseresultatet blev BSEK 4.6 (4.0), vilket motsvarar en marginal på 20.6% (20.7). För helåret ökade omsättningen organiskt med 22% till BSEK 81.2, med en marginal på 21.6% (19.9). På kort sikt väntas den sammantagna efterfrågan försvagas något jämfört med den nuvarande höga nivån.

”Vi har en bra utgångspunkt men också en utmanande uppgift framför oss; de globala ekonomiska utsikterna är svåra att sia om och vi kommer att fortsätta leta efter både lång- och kortsiktiga tillväxtmöjligheter,” säger Leten. ”Under fjärde kvartalet investerade vi i kompetensutveckling på alla marknader, utvecklade vår tillverkningskapacitet i Asien och gjorde förvärv som utökar vår marknadsnärvaro och vårt produktutbud.”

Bland viktiga händelser under kvartalet syns förvärven av Houston Service Industries, en amerikansk tillverkare av energieffektiva blåsmaskiner, samt svenska GIA, som breddar utbudet av fordon och annan utrustning för last och transport under jord. I januari meddelades det vid World Economic Forum i Davos, Schweiz, att Atlas Copco har tagit plats nr 10 på listan Global 100 över världens mest hållbara företag.

”Våra mål för Atlas Copcos hållbara och lönsamma utveckling, som vi introducerade för ett år sedan, ger resultat. Vi är väldigt stolta att se detta arbete uppmärksammas,” säger Leten.

Styrelsen för Atlas Copco AB föreslår en utdelning på SEK 5.00 (4.00) per aktie, vilket motsvarar en total utbetalning till aktieägarna på BSEK 6.1.

Pressmeddelandet med hela fjärde kvartalsrapporten.

För ytterligare information kontakta:

  • Daniel Frykholm, Presschef
    08 743 8060 eller 070 865 8060
Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 170 länder. Under 2011 hade Atlas Copco 37 500 anställda och en omsättning på 81 miljarder kronor.