Atlas Copco får indisk order på borriggar

21 okt 2010

Stockholm den 21 oktober 2010: Atlas Copco (India) Ltd. Construction & Mining Technique har fått order på underjordsborriggar från Leighton Contractors India Pvt. Ltd och Navayuga Engineering Company Limited, till ett värde av MEUR 11 (MSEK 100).

Utrustningen kommer att användas för att bygga tunnlar för motorvägsbygget Srinagar-Jammu i Jammu och Kashmir i Indien.

"Vi är stolta över att vinna de här prestigeorderna för det nya vägtunnelsprojektet. De visar att de indiska kunderna har ett stort förtroende för Atlas Copcos produkter och för vårt serviceteam," säger Björn Rosengren, affärsområdeschef för Atlas Copco Construction and Mining Technique.

National Highway Authority of India har tilldelat motorvägsprojektet till två av Atlas Copcos kunder; Leighton Contractors India Pvt. Ltd. som är en del av Leighton Holdings – Australiens största projektutvecklings och entreprenadkoncern – med bas i Delhi, och Navayuga Engineering Company Limited, med bas i Hyderabad.

Orderna bokades under tredje kvartalet 2010. Leveransen till Navayuga Engineering Company Limited påbörjades i september 2010 och för Leighton Contractors India Pvt. Ltd. är leveransstarten planerad till december.

För ytterligare information kontakta:

  • Björn Rosengren, chef för affärsområdet Anläggnings- och gruvteknik
    070 417 8502
  • Love Liman, tf Presschef
    08 743 8060 eller 073 318 8060
Informationen är sådan som Atlas Copco kan vara skyldigt att offentlig­göra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Atlas Copco är en industrikoncern med världsledande ställning inom kompressorer, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Koncernen erbjuder hållbara lösningar med innovativa produkter och tjänster som ökar kundernas produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och försäljning till fler än 170 länder. Under 2009 hade Atlas Copco omkring 30 000 anställda och en omsättning på 64 miljarder kronor. Mer information finns på www.atlascopco.com (http://www.atlascopco.com/).

Atlas Copcos affärsområde Anläggnings- och gruvteknik utvecklar, tillverkar, marknadsför och utför service på bergborrverktyg, entreprenad och demoleringsutrustning, mobila krossverk, bergborriggar och utrustningar. Man utvecklar för ökad produktivitet inom bergbrytning under och ovan jord, undersökningsborrning, bergförstärkning, brunnsborrning, olje- och gasborrning, samt packnings- och beläggningsutrustning för väg- och anläggningsarbeten globalt. Affärsområdet har sin huvudsakliga produktutvecklingsenhet och de viktigaste tillverkningsenheterna i Sverige och i USA. Mer information finns på  www.atlascopco.com.