Atlas Copco får stor order på gruvutrustning

16 sep 2010

Stockholm den 16 september 2010: Atlas Copco Central Asia LLC, Kazakstan, har fått en stor order på gruvutrustning från Kazakhmys-gruppen som värderas till MSEK 243 (MUSD 34). Ordern är en av de största någonsin för Atlas Copcos affärsområde Anläggnings- och gruvteknik.

Ordern gäller gruvutrustning; borriggar, gruvlastare och -truckar. Utrustningen kommer att användas i tre olika gruvor i Zhezkazgan-området i Kazakstan.
"Vi har ökat vår närvaro inom gruvindustrin i Kazakstan - både i gruvor och dagbrott - under de senaste två åren,” säger Björn Rosengren, affärsområdeschef för Atlas Copco Anläggnings- och gruvteknik. "Den här ordern är ett tydligt tecken på den starka relation som vi har byggt med Kazakhmys under den tiden."
Zhezkazgan-komplexet är ett viktigt område för Kazakhmys-gruppen, ett internationellt naturtillgångsföretag som är noterat i Storbritannien och Kazakstan. Kazakhmys-gruppen har sin huvudsakliga verksamhet i Kazakstan och den omgivande regionen. Kazakhmys är den största kopparproducenten i Kazakstan och bland de tio största i världen.
Leverans kommer att inledas under det fjärde kvartalet 2010.

  • För ytterligare information kontakta:
    Björn Rosengren, chef för affärsområdet Anläggnings- och gruvteknik
    070 417 8502
    Love Liman, tf Presschef
    08 743 8060 eller 073 318 8060
Informationen är sådan som Atlas Copco kan vara skyldigt att offentlig­göra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Atlas Copco är en industrikoncern med världsledande ställning inom kompressorer, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Koncernen erbjuder hållbara lösningar med innovativa produkter och tjänster som ökar kundernas produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och försäljning till fler än 170 länder. Under 2009 hade Atlas Copco omkring 30 000 anställda och en omsättning på 64 miljarder kronor. Mer information finns på www.atlascopco.com (http://www.atlascopco.com/).

Atlas Copcos affärsområde Anläggnings- och gruvteknik utvecklar, tillverkar, marknadsför och utför service på bergborrverktyg, entreprenad och demoleringsutrustning, mobila krossverk, bergborriggar och utrustningar. Man utvecklar för ökad produktivitet inom bergbrytning under och ovan jord, undersökningsborrning, bergförstärkning, brunnsborrning, olje- och gasborrning, samt packnings- och beläggningsutrustning för väg- och anläggningsarbeten globalt. Affärsområdet har sin huvudsakliga produktutvecklingsenhet och de viktigaste tillverkningsenheterna i Sverige och i USA. Mer information finns på  www.atlascopco.com.