Atlas Copco bygger nytt distributionscenter i Kina

15 sep 2010

Stockholm den 15 september 2010: Idag började Atlas Copco bygga ett nytt distributionscenter i Kina. Anläggningen, som ligger i Nanjing, kommer att effektivisera distributionen av reservdelar och förbrukningsmaterial till Sydostasien.

Byggandet av den 4 000 kvadratmeter stora anläggningen, med möjlighet till utökning med ytterligare 4 000 kvadratmeter, är ett led i strategin att stärka Atlas Copcos stöd till kunder i Sydostasien. Kunderna kommer att gynnas av förbättrade lager- och transportmöjligheter för reservdelar och förbrukningsvaror.
"Det nya distributionscentret visar vårt starka engagemang för kunderna i regionen, och är ytterligare ett steg i vår ambition att utveckla verksamheten och fortsätta att vara kundernas förstahandsval,” säger Björn Rosengren, affärsområdeschef för Atlas Copco Anläggnings- och gruvteknik.
Distributioncentret kommer att tillhandahålla reservdelar och förbrukningsvaror för affärsområdet Anläggnings- och gruvteknik. Platsen för det nya distributionscentret valdes med anledning av de logistiska möjligheter som finns i Nanjing, liksom närheten till Gruppens produktion i området. Den totala investeringskostnaden för att fastställa distributionscentret är cirka MCNY 50 (MSEK 53).

  • För ytterligare information kontakta:
    Björn Rosengren, chef för affärsområdet Anläggnings- och gruvteknik
    +46 (0)70 417 8502
    Love Liman, tf Presschef
    08 743 8060 eller 073 318 8060
Informationen är sådan som Atlas Copco kan vara skyldigt att offentlig­göra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Atlas Copco är en industrikoncern med världsledande ställning inom kompressorer, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Koncernen erbjuder hållbara lösningar med innovativa produkter och tjänster som ökar kundernas produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och försäljning till fler än 170 länder. Under 2009 hade Atlas Copco omkring 30 000 anställda och en omsättning på 64 miljarder kronor. Mer information finns på www.atlascopco.com (http://www.atlascopco.com/).

Atlas Copcos affärsområde Anläggnings- och gruvteknik utvecklar, tillverkar, marknadsför och utför service på bergborrverktyg, entreprenad och demoleringsutrustning, mobila krossverk, bergborriggar och utrustningar. Man utvecklar för ökad produktivitet inom bergbrytning under och ovan jord, undersökningsborrning, bergförstärkning, brunnsborrning, olje- och gasborrning, samt packnings- och beläggningsutrustning för väg- och anläggningsarbeten globalt. Affärsområdet har sin huvudsakliga produktutvecklingsenhet och de viktigaste tillverkningsenheterna i Sverige och i USA. Mer information finns på  www.atlascopco.com.