Atlas Copco fullföljer förvärvet av Quincy Compressor

18 aug 2010

Stockholm den 18 augusti 2010: Atlas Copco har fullföljt köpet av Quincy Compressor från EnPro Industries i och med förvärvet av Quincys verksamhet i Kina.

Atlas Copco slutförde förvärvet av Quincy Compressor, utom den kinesiska verksamheten, den 1 mars, 2010.Quincy Compressor designar och tillverkar kolvkompressorer, skruvkompressorer samt vakuumpumpar, främst under varumärket Quincy. Företaget har sitt huvudkontor i Bay Minette, Alabama, USA. Bolaget har fabriker i Bay Minette, Quincy i Illinois samt i Kunshan i Kina. Produkterna säljs genom ett nätverk av oberoende distributörer och agenter. Mer än tre fjärdedelar av försäljningen sker i USA.För ytterligare information kontakta:Love Liman, t.f. Presschef08 743 8060 eller 073 318 8060Informationen är sådan som Atlas Copco kan vara skyldigt att offentlig­göra enligt lagen om värdepappersmarknaden.Atlas Copco är en industrikoncern med världsledande ställning inom kompressorer, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Koncernen erbjuder hållbara lösningar med innovativa produkter och tjänster som ökar kundernas produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och försäljning till fler än 170 länder. Under 2009 hade Atlas Copco omkring 30 000 anställda och en omsättning på 64 miljarder kronor. Mer information finns på www.atlascopco.com (http://www.atlascopco.com/).Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik utvecklar, tillverkar, marknadsför och utför service på oljefria och oljeinsprutade stationära kompressorer, portabla kompressorer, gas- och processkompressorer, expansionsturbiner, eldrivna generatorer, luftbehandlingsutrustning samt styrsystem för tryckluft.  Man erbjuder dessutom specialiserad uthyrning av utrustningar. Affärsområdet utvecklar för ökad produktivitet i applikationer inom tillverkande, anläggnings- och processindustrierna globalt. Den viktigaste produktutvecklingsenheten och produktionscenter finns i Antwerpen, Belgien.