Atlas Copco planerar att slå samman tillverkningen av väganläggningsutrustning

2 aug 2010

Stockholm den 2 augusti 2010: Dynapac Holding GmbH, som ingår i Atlas Copco-gruppen, har godkänt en plan för att konsolidera produktionen av asfaltsfräsar och små asfaltsläggare för att öka effektiviteten och kundservicen.

I planen ingår utbyggnad av tillverkningsenheter i Wardenburg, Tyskland och i Karlskrona, Sverige, medan fabriken i Lingen, Tyskland skulle läggas ned, vilket skulle påverka 170 anställda. Försäljningen, servicen och marknadsföringen av Atlas Copcos vägbyggnadsutrustning påverkas inte av planen.

"Atlas Copcos strategi är att fokusera på kärnverksamheter, såsom produktutveckling, tillverkning av nyckelkomponenter och slutmontering, för att säkra långsiktig lönsam tillväxt i koncernen,” säger Björn Rosengren, chef för affärsområdet Anläggnings- och gruvteknik.

Om projektet genomförs, kommer investeringar i nya produktionsanläggningar och kompetenscentrum för asfaltsfräsar att göras i Karlskrona. I Tyskland kommer produktionsenheten i Wardenburg att utökas med nya lokaler för design och utveckling, och för produktion av små asfaltsläggare. Den nuvarande produktionen av asfaltsfräsar och små asfaltläggare i Lingen, Tyskland, kommer att stängas före utgången av 2010. Atlas Copco kommer att hjälpa berörda medarbetare att hitta nya karriärmöjligheter, inom eller utanför Atlas Copco-gruppen.

För ytterligare information kontakta:

  • Björn Rosengren, chef för affärsområdet Anläggnings- och gruvteknik
    08 743 8314 eller 070 417 8502
  • Love Liman, tf Presschef
    08 743 8060 eller 073 318 8060
Informationen är sådan som Atlas Copco kan vara skyldigt att offentlig­göra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
 
Atlas Copco är en industrikoncern med världsledande ställning inom kompressorer, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Koncernen erbjuder hållbara lösningar med innovativa produkter och tjänster som ökar kundernas produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och försäljning till fler än 170 länder. Under 2009 hade Atlas Copco omkring 30 000 anställda och en omsättning på 64 miljarder kronor.
 
Atlas Copcos affärsområde Anläggnings- och gruvteknik utvecklar, tillverkar, marknadsför och utför service på bergborrverktyg, entreprenad och demoleringsutrustning, bergborriggar och utrustningar. Man utvecklar för ökad produktivitet inom bergbrytning under och ovan jord, undersökningsborrning, bergförstärkning, brunnsborrning, olje- och gasborrning, samt packnings- och beläggningsutrustning för väg- och anläggningsarbeten globalt. Affärsområdet har sin huvudsakliga produktutvecklingsenhet och de viktigaste tillverkningsenheterna i Sverige och i USA.