Ronnie Leten kommenterar Atlas Copcos andra kvartal

16 jul 2010

Stockholm den 16 juli 2010: Atlas Copco rapporterade i dag resultatet för andra kvartalet med mycket stark ordertillväxt inom alla affärsområden och en rekordhög rörelsevinstmarginal.

"Efterfrågan på Gruppens produkter och tjänster har återhämtat sig snabbt och en positiv efterfrågeutveckling noterades inom alla affärsområden," säger Ronnie Leten, VD och koncernchef för Atlas Copco-gruppen. "Vi fortsätter att se en stark tillväxt i Indien, Kina och Brasilien. USA hade en god utveckling och Europa visade en stadig förbättring, undantaget de södra delarna. "
Orderingången ökade 33 % organiskt till MSEK 19 221 (14 535) och intäkterna ökade

9 % organiskt till MSEK 17 430. Rörelseresultatet ökade till MSEK 3 499 (2 066), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 20.1 % (14.4 % föregående år, justerat för omstruktureringskostnader).
"Vi är stolta över att kunna rapportera den högsta rörelsemarginalen någonsin. Våra medarbetare har gjort stora insatser för att öka produktiviteten och utveckla nya innovativa produkter under en tuff period, utan att förlora kundfokus ", säger Leten.
Under kvartalet har Atlas Copco fortsatt sin strategi att öka sin marknadsnärvaro. Ett marknadsbolag invigdes i Demokratiska republiken Kongo. I USA förvärvades två distributörer; en för kompressorer i Minnesota och en för industriverktyg i Texas.

Ett antal produkter och lösningar som erbjuder högre produktivitet, bättre ergonomi och ökad säkerhet lanserades under kvartalet.
"Vi har en fantastisk affärsmöjlighet för att minska energiförbrukningen. De flesta kunder med äldre kompressorinstallationer kommer både minska kostnaderna och sänka sina koldioxidutsläpp genom att byta till modern utrustning." Upp till 10 % av energiförbrukningen inom tillverkningsindustrin kommer från kompressorinstallationer. Atlas Copcos energieffektiva VSD-kompressorer hjälper kunderna att minska denna energiförbrukning med upp till 35 %.
Om marknadsutsikterna på kort sikt säger Leten: ”Efterfrågan för Gruppens produkter och tjänster väntas, totalt sett, öka något. På utvecklingsmarknaderna förväntas efterfrågan utvecklas gynnsamt för alla affärsområden. Efterfrågan i Nordamerika och delar av Europa väntas öka gradvis.”

För ytterligare information kontakta:

Love Liman, tf Presschef
08 743 8060 eller 073 318 8060


Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Atlas Copco är en industrikoncern med världsledande ställning inom kompressorer, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Koncernen erbjuder hållbara lösningar med innovativa produkter och tjänster som ökar kundernas produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och försäljning till fler än 170 länder. Under 2009 hade Atlas Copco omkring 30 000 anställda och en omsättning på 64 miljarder kronor. Mer information finns på www.atlascopco.com.