Din webbläsare stöds inte

Du använder en webbläsare som vi inte längre har stöd för. Om du vill fortsätta att besöka vår webbplats väljer du en av följande webbläsare som stöds.

Atlas Copco: Rapport för andra kvartalet 2010

16 jul 2010

Stark ordertillväxt och rekordhög rörelsemarginal

· Orderingången steg 33% organiskt till MSEK 19 221.


· Intäkterna ökade 8% till MSEK 17 430 (16 155), organisk ökning med 9%.


· Rörelseresultatet ökade 69% till MSEK 3 499 (2 066).


· Rörelsemarginalen var rekordhög på 20.1% (12.8).


Föregående år inkluderade omstruktureringskostnader på MSEK 259 och justerad rörelsemarginal var 14.4%.


· Resultat före skatt uppgick till MSEK 3 403 (1 943).


· Periodens resultat var MSEK 2 523 (1 468).


· Vinst per aktie före och efter utspädning var SEK 2.07 (1.20).


· Mycket starkt operativt kassaflöde på MSEK 2 847 (2 492).Marknadsutsikter på kort sikt

Efterfrågan för Gruppens produkter och tjänster väntas, totalt sett, öka något.


På utvecklingsmarknaderna förväntas efterfrågan utvecklas gynnsamt för alla affärsområden. Efterfrågan i Nordamerika och delar av Europa väntas öka gradvis.


För ytterligare information kontakta:

Mattias Olsson, Chef Investerarrelationer


08 743 8290 eller 070 497 8290


e-post: ir@se.atlascopco.com (ir@se.atlascopco.com)Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.


Atlas Copco är en industrikoncern med världsledande ställning inom kompressorer, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Koncernen erbjuder hållbara lösningar med innovativa produkter och tjänster som ökar kundernas produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och försäljning till fler än 170 länder. Under 2009 hade Atlas Copco omkring 30 000 anställda och en omsättning på 64 miljarder kronor. Mer information finns på www.atlascopco.com.