Atlas Copcos rapport för andra kvartalet och inbjudan till telefonkonferens den 16 juli

5 jul 2010

Stockholm den 5 juli 2010: Atlas Copcos rapport för andra kvartalet publiceras fredagen den 16 juli cirka kl 12.00. En kombinerad presentation och telefonkonferens för investerare, analytiker och media, på engelska, hålls kl 14.30.

Presentationen kommer att hållas på Operaterassen i Stockholm.Från Atlas Copco deltar Ronnie Leten, VD och koncernchef, samt Hans Ola Meyer, ekonomi- och finansdirektör. Mötet inleds med en kort presentation av rapporten, vilken följs av en frågestund.Presentationen sänds även på Internet i realtid. Besök vår hemsida: www.atlascopco.com/ir (http://www.atlascopco.com/ir) för internetlänk och presentationsmaterial.För att delta på Operaterassen, skicka en anmälan via e-post till [email protected] ([email protected]) senast den 14 juli. Ingen anmälan behövs för deltagande på telefonkonferensen.Vänligen ring in till konferensen 5-10 minuter före utsatt starttid för att underlätta att konferensen startar i rätt tid.Ring in på Kod Reprisnummer Repriskod+44 (0)20 7162 0177 870183 +44 (0)20 7031 4064 870183+46 (0)8 5052 0114 870183 +46 (0)8 5052 0333 870183 Reprisen finns tillgänglig i två dagar.Välkomna!Mattias OlssonChef InvesterarrelationerFör ytterligare information kontakta:Mattias Olsson, Chef Investerarrelationer08 743 8290 eller 070 497 8290e-post: [email protected] ([email protected])Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.Atlas Copco är en industrikoncern med världsledande ställning inom kompressorer, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Koncernen erbjuder hållbara lösningar med innovativa produkter och tjänster som ökar kundernas produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och försäljning till fler än 170 länder. Under 2009 hade Atlas Copco omkring 30 000 anställda och en omsättning på 64 miljarder kronor. Mer information finns på www.atlascopco.com.