Atlas Copco öppnar ett marknadsbolag i Demokratiska republiken Kongo (DRK)

1 jul 2010

Stockholm den 1 juli 2010: Idag har Atlas Copco invigt ett helägt dotterbolag i Demokratiska republiken Kongo, med ett utökat erbjudande och ett närmare stöd till befintliga och nya kunder på en av Afrikas större tillväxtmarknader.

Demokratiska republiken Kongo (DRK) är rikt på naturtillgångar och har stora mineralfyndigheter, vilket bidrar till en växande marknad för Atlas Copcos produkter. Det nya marknadsbolaget, Atlas Copco DRC Sprl. säljer bland annat borriggar och förbrukningsvaror för både gruvor och dagbrott, samt prospekteringsutrustning, kompressorer och anläggningsutrustning. Det är ett helägt dotterbolag med huvudkontor i Lubumbashi och en filial i Kolwezi.
 
"Den snabba utvecklingen av affärerna och behovet av ytterligare geografisk täckning i Demokratiska republiken Kongo gjorde att vi beslutade att etablera ett fullt utvecklat marknadsbolag,” säger Björn Rosengren, affärsområdeschef för Atlas Copco Anläggnings- och gruvteknik. "Vi tror på goda affärsmöjligheter på den kongolesiska marknaden och vårt nya dotterbolag kommer att utgöra en stark bas för framtida tillväxt."
 
Tidigare har Atlas Copco Zambia Ltd. haft ansvar för den kongolesiska marknaden. Det nya marknadsbolaget kommer initialt att sysselsätta cirka 80 personer, främst inom försäljning och service, i Katangaprovinsen. Målsättningen är att öppna ytterligare ett kontor i Kinshasa.
 
För ytterligare information kontakta:

  • Björn Rosengren, chef för affärsområdet Anläggnings- och gruvteknik
    08 743 8314 eller 070 417 8502
  • Love Liman, tf Presschef
    08 743 8060 eller 073 318 8060
Informationen är sådan som Atlas Copco kan vara skyldigt att offentlig­göra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
 
Atlas Copco är en industrikoncern med världsledande ställning inom kompressorer, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Koncernen erbjuder hållbara lösningar med innovativa produkter och tjänster som ökar kundernas produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och försäljning till fler än 170 länder. Under 2009 hade Atlas Copco omkring 30 000 anställda och en omsättning på 64 miljarder kronor.
 
Atlas Copcos affärsområde Anläggnings- och gruvteknik utvecklar, tillverkar, marknadsför och utför service på bergborrverktyg, entreprenad och demoleringsutrustning, bergborriggar och utrustningar. Man utvecklar för ökad produktivitet inom bergbrytning under och ovan jord, undersökningsborrning, bergförstärkning, brunnsborrning, olje- och gasborrning, samt packnings- och beläggningsutrustning för väg- och anläggningsarbeten globalt. Affärsområdet har sin huvudsakliga produktutvecklingsenhet och de viktigaste tillverkningsenheterna i Sverige och i USA.