Atlas Copcos kapitalmarknadsdag 1 december 2010

28 maj 2010

Stockholm den 28 maj 2010: Atlas Copco anordnar sin årliga kapitalmarknadsdag den 1 december 2010 i Stockholm. Notera dagen redan nu i kalendern.

Syftet med kapitalmarknadsdagen är att ge en uppdatering av Atlas Copco-gruppens strategi och utveckling och dess globala verksamheter. Kapitalmarknadsdagen hålls i närheten av Atlas Copcos huvudkontor i Sickla, utanför Stockholm.Från Atlas Copco deltar Ronnie Leten, VD och koncernchef, Hans Ola Meyer, ekonomi- och finansdirektör, Stephan Kuhn, chef för affärsområdet Kompressorteknik, Björn Rosengren, chef för affärsområdet Anläggnings- och gruvteknik samt Mats Rahmström, chef för affärsområdet Industriteknik.Instruktioner för anmälan och mer detaljerad information kommer att distribueras innan kapitalmarknadsdagen.För ytterligare information kontakta:Camilla Gustavsson, Investerarrelationer08 743 8291 eller 070 149 8291e-mail: [email protected] ([email protected])Mattias Olsson, Chef Investerarrelationer08 743 8290 eller 070 497 8290e-mail: [email protected] ([email protected])Informationen är sådan som Atlas Copco kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.Atlas Copco är en industrikoncern med världsledande ställning inom kompressorer, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Koncernen erbjuder hållbara lösningar med innovativa produkter och tjänster som ökar kundernas produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och försäljning till fler än 170 länder. Under 2009 hade Atlas Copco omkring 30 000 anställda och en omsättning på 64 miljarder kronor. Mer information finns på www.atlascopco.com (http://www.atlascopco.com/).