Din webbläsare stöds inte

Du använder en webbläsare som vi inte längre har stöd för. Om du vill fortsätta att besöka vår webbplats väljer du en av följande webbläsare som stöds.

Atlas Copcos kapitalmarknadsdag 1 december 2010

28 maj 2010

Stockholm den 28 maj 2010: Atlas Copco anordnar sin årliga kapitalmarknadsdag den 1 december 2010 i Stockholm. Notera dagen redan nu i kalendern.

Syftet med kapitalmarknadsdagen är att ge en uppdatering av Atlas Copco-gruppens strategi och utveckling och dess globala verksamheter. Kapitalmarknadsdagen hålls i närheten av Atlas Copcos huvudkontor i Sickla, utanför Stockholm.Från Atlas Copco deltar Ronnie Leten, VD och koncernchef, Hans Ola Meyer, ekonomi- och finansdirektör, Stephan Kuhn, chef för affärsområdet Kompressorteknik, Björn Rosengren, chef för affärsområdet Anläggnings- och gruvteknik samt Mats Rahmström, chef för affärsområdet Industriteknik.Instruktioner för anmälan och mer detaljerad information kommer att distribueras innan kapitalmarknadsdagen.För ytterligare information kontakta:Camilla Gustavsson, Investerarrelationer08 743 8291 eller 070 149 8291e-mail: ir@se.atlascopco.com (ir@se.atlascopco.com)Mattias Olsson, Chef Investerarrelationer08 743 8290 eller 070 497 8290e-mail: ir@se.atlascopco.com (ir@se.atlascopco.com)Informationen är sådan som Atlas Copco kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.Atlas Copco är en industrikoncern med världsledande ställning inom kompressorer, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Koncernen erbjuder hållbara lösningar med innovativa produkter och tjänster som ökar kundernas produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och försäljning till fler än 170 länder. Under 2009 hade Atlas Copco omkring 30 000 anställda och en omsättning på 64 miljarder kronor. Mer information finns på www.atlascopco.com (http://www.atlascopco.com/).