Atlas Copco visar upp hållbar produktivitet vid världsutställningen i Shanghai, Kina

30 apr 2010

Stockholm den 30 april 2010: Atlas Copco kommer att närvara vid World Expo 2010 i Shanghai, Kina, som officiell partner till den svenska paviljongen. Bolaget träffar kunder, affärspartners, investerare och medier vid utställningen under den 5-10 maj, för att visa hur det erbjuder hållbar produktivitet i och för Kina.

Atlas Copco är en världsledande tillverkare av kompressorer, anläggnings- och gruvutrustning samt industriverktyg. Företaget har växt snabbt i Kina och hade förra året intäkter i landet på omkring BSEK 7. Antalet anställda har under de senaste tio åren växt från 500 till omkring 3 700, och andelen produkter som tillverkas i Kina har fördubblats. Idag representeras Gruppen av sju varumärken med kontor i 110 städer. För att vidare stärka den här utvecklingen flyttar nu ledningarna för affärsområdet Anläggnings- och gruvteknik samt divisionen Oil-free Air till Shanghai från Europa.

”Kina har nyligen blivit Atlas Copcos största marknad, och under 2010 räknar vi med att lansera fler produkter än någonsin förr som har utvecklats i Kina för lokala kunders behov,” säger Ronnie Leten, VD och koncernchef för Atlas Copco. ”I linje med världsutställningens tema – Better City, Better Life – ser vi fram emot att berätta mer om hur Atlas Copco kan bidra till framtida tillväxt med hjälp av innovativa produkter och lösningar som ökar produktivitet på ett hållbart sätt.”

Bland de produkter som lanseras i Kina under 2010 finns en kompakt, energieffektiv och tyst kompressor, samt en borrigg för användning i anläggningsarbete och dagbrott.

Den svenska paviljongens besökare kommer också i utställningen att få se Atlas Copcos vision av framtidens ljuddämpade borrigg; en maskin som erbjuder ökad produktivitet, stor rörlighet och minimal miljöpåverkan.

Atlas Copco kommer att hålla en presskonferens den 9 maj, vilket är 60-årsdagen sedan Sverige inledde diplomatiska förbindelser med Kina. Ronnie Leten och Magnus Gyllö, chef för Atlas Copco (China) Investment Co, kommer att hålla presentationer. Björn Rosengren, chef för Anläggnings- och gruvteknik, samt Chris Lybaert, chef för Oil-free Air, kommer också att finnas tillgängliga för frågor.

För ytterligare information kontakta:
Daniel Frykholm, Presschef
08 743 8060 eller 070 865 8060

Informationen är sådan som Atlas Copco kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.