Ronnie Leten kommenterar Atlas Copcos första kvartal

28 apr 2010

Stockholm den 28 april 2010: Atlas Copco uppnådde betydande ordertillväxt och en bra rörelsemarginal under det första kvartalet 2010, med ökad efterfrågan från de flesta kundsegment och i alla regioner. Orderingången nådde nya rekordnivåer i Asien och Sydamerika.

”Vi har sett en klar återhämtning i orderingången, både jämfört med förra kvartalet och med den låga nivån för 12 månader sedan, mycket tack vare vår geografiska bredd,” säger Ronnie Leten, VD och koncernchef för Atlas Copco. ”Det är också glädjande att våra effektivitetsåtgärder har fungerat så bra, och vi åstadkom en god vinst för perioden.”

Orderingången ökade 22% organiskt till MSEK 17 267 (14 331), medan intäkterna föll 3% organiskt till MSEK 15 301. Rörelseresultatet steg till MSEK 2 627 (2 172), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 17.2% (14.5% förra året, justerat för omstruktureringskostnader).

”Uppsvinget syntes tydligast inom gruvutrustning, men efterfrågan på produkter för industrin samt för bygg och anläggning förbättrades också, och vi noterade tvåsiffrig ordertillväxt inom alla affärsområden,” säger Ronnie Leten. ”Den allmänna utvecklingen av efterfrågan var uppmuntrande i Nordamerika och särskilt bra på marknader som Indien, Kina och Brasilien, men är fortsatt svag i Europa.”

Den sammantagna efterfrågan för Gruppens produkter och tjänster väntas förbättras något från nuvarande nivåer. Efterfrågan på de flesta utvecklingsmarknader förutses utvecklas gynnsamt för samtliga affärsområden. Efterfrågan i Nordamerika förväntas öka gradvis, medan den i Europa väntas vara i stort sett oförändrad.

Två förvärv slutfördes under det första kvartalet; en kompressordistributör i Louisiana, USA, samt Quincy Compressor. Under början av året införde Atlas Copco ett nytt varumärkeslöfte: Vi står för hållbar produktivitet.

”Vi är mycket glada att nu införliva dessa bolag. De kompletterar vår befintliga verksamhet på ett utmärkt sätt,” säger Ronnie Leten. ”Vårt varumärkeslöfte, hållbar produktivitet, visar på att vi alltid agerar långsiktigt i vår affärsverksamhet. Vi kommer att bygga på detta faktum för att göra Atlas Copco ännu mer tilltalande som leverantör, partner, arbetsgivare och investeringsobjekt.”

För ytterligare information kontakta:
Daniel Frykholm, Presschef
08 743 8060 eller 070 865 8060

Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.