Atlas Copcos första kvartalsrapport och inbjudan till telefonkonferens den 28 april

14 apr 2010

Stockholm den 14 april 2010: Atlas Copcos rapport för första kvartalet publiceras onsdagen den 28 april cirka kl 12.00. En telefonkonferens, på engelska, hålls kl 15.00.

Från Atlas Copco deltar Ronnie Leten, VD och koncernchef, samt Hans Ola Meyer, ekonomi- och finansdirektör. Telefonkonferensen inleds med en kort presentation av rapporten, vilken följs av en frågestund.

Telefonkonferensen sänds även på Internet i realtid. Besök vår hemsida: www.atlascopco.com/ir för internetlänk och presentationsmaterial.

Vänligen ring in till konferensen 5-10 minuter före utsatt starttid för att underlätta att konferensen startar i rätt tid.

Ring in påKodReprisnummerRepriskod
+44 (0)20 7162 0077863213+44 (0)20 7031 4064863213
+46 (0)8 5052 0110863213+46 (0)8 5052 0333863213


Reprisen finns tillgänglig i två dagar.

Välkomna!

För ytterligare information kontakta:
Mattias Olsson, Chef Investerarrelationer
08 743 8290 eller 070 497 8290
e-post: [email protected]

Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.