Atlas Copco och Rio Tinto utvecklar avancerad tunnelutrustning för gruvor på stort djup

24 feb 2010

Stockholm den 24 februari 2010: Atlas Copco har fått i uppdrag av Rio Tinto att utveckla ett av två koncept för snabb tunneldrivning, som ska användas vid så kallad blockrasbrytning i gruvor. Den nya maskinen gör det möjligt att snabbt och kostnadseffektivt bygga gruvor som är säkra, produktiva och har minimal miljöpåverkan.

Rio Tintos utveckling av projekt såsom Resolution Copper i Arizona och Oyu Tolgoi i Mongoliet kommer att använda metoden blockrasbrytning, vilket kräver en stor underjordisk infrastruktur innan man kan börja utvinna malm. Med detta behov i åtanke började Rio Tinto Technology and Innovation undersöka alternativa metoder för att ytterligare kunna förbättra både säkerheten och hastigheten vid utbyggnad av infrastrukturen för blockrasbrytning, såsom schakt och tunnlar.

Atlas Copcos ”Modular Mining Machine” är en ny tunnelmaskin som drar nytta av erfarenheterna från den tidigare Atlas Copco Robbins Mobile Miner. Detta system för bergbrytning beräknas kunna driva tunnlar mer än dubbelt så fort som vanligtvis använda metoder i gällande markförhållanden. Atlas Copco och Rio Tinto har under en tid samarbetat för att utveckla denna maskin och arbetet kan snart ge resultat. Teamet från Rio Tinto och Atlas Copco kommer att dela med sig ytterligare information till gruvbranschen om detta genombrott vid den kommande SME-konferensen, som hålls i Phoenix, Arizona den 1-3 mars.

”Det är spännande att få den här möjligheten att arbeta med ett ledande gruvbolag som Rio Tinto. Deras visioner och stora kunskaper kommer att vara mycket viktiga i utvecklingen av den här maskinen,” säger Björn Rosengren, chef för Atlas Copcos affärsområde Anläggnings- och Gruvteknik. ”Många av våra bästa produkter är resultatet av samarbeten med kunder som Rio Tinto, som precis som vi ständigt söker efter möjliga förbättringar. Utvecklingen av denna ’Modular Mining Machine’ visar att vi har den tekniska kunskapen att erbjuda hållbar produktivitet under nästan vilka förhållanden som helst, och vi är fast beslutna att se den bli verklighet.”

John McGagh, chef för innovationer på Rio Tinto, säger: ”Vi är mycket glada att Atlas Copcos team, med många års erfarenhet från olika sorters sätt att bryta berg, har bestämt sig för att samarbeta med Rio Tinto på denna utmanande möjlighet. Den föreslagna maskinen har ett mycket lovande nytt koncept, som bygger på en kombination av väl beprövade metoder och komponenter. Denna innovativa kombination var huvudskälet till att vi valde Atlas Copco som en av två leverantörer att arbeta med för att utveckla nya metoder för tunneldrivning vid vår framtida blockrasbrytning.”


För ytterligare information kontakta:
Björn Rosengren, chef för affärsområdet Anläggnings- och gruvteknik
08 743 8314 eller 070 417 8502
Daniel Frykholm, Presschef
08 743 8060 eller 070 865 8060

Om Rio Tinto

Rio Tinto är en ledande internationell gruvkoncern med huvudkontor i Storbritannien, som innefattar Rio Tinto plc, ett bolag noterat på börserna i London och New York, samt Rio Tinto Limited, som är noterat på den australiensiska börsen.

Rio Tintos verksamhet är att prospektera, bryta och processa mineralfyndigheter. De huvudsakliga produkterna är aluminium, koppar, diamanter, energi (kol och uran), guld, industriella mineraler samt järnmalm. Aktiviteterna pågår över hela världen, med tonvikt på Australien och Nordamerika samt med betydande verksamheter i Sydamerika, Asien, Europa och södra Afrika. 

Om Atlas Copco
Atlas Copco är en industrikoncern med världsledande ställning inom kompressorer, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Koncernen erbjuder hållbara lösningar med innovativa produkter och tjänster som ökar kundernas produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och försäljning till fler än 170 länder. Under 2009 hade Atlas Copco omkring 30 000 anställda och en omsättning på 64 miljarder kronor. Mer information finns på www.atlascopco.com.

Atlas Copcos affärsområde Anläggnings- och gruvteknik utvecklar, tillverkar, marknadsför och utför service på bergborrverktyg, entreprenad och demoleringsutrustning, bergborriggar och utrustningar. Man utvecklar för ökad produktivitet inom bergbrytning under och ovan jord, undersökningsborrning, bergförstärkning, brunnsborrning, olje- och gasborrning, samt packnings- och beläggningsutrustning för väg- och anläggningsarbeten globalt. Affärsområdet har sin huvudsakliga produktutvecklingsenhet och de viktigaste tillverkningsenheterna i Sverige och i USA.


Informationen är sådan som Atlas Copco kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.