Din webbläsare stöds inte

Du använder en webbläsare som vi inte längre har stöd för. Om du vill fortsätta att besöka vår webbplats väljer du en av följande webbläsare som stöds.

Atlas Copcos rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2009

2 feb 2010

(ej särskilt granskad av bolagets revisorer)


Bra vinst, starkt kassaflöde och viss förbättring av efterfrågan i det fjärde kvartalet


• Organisk orderingång minskade 9% och uppgick till MSEK 15 276.


• Intäkterna minskade 19% till MSEK 15 942.


• Åter tillväxt för eftermarknaden.


• Rörelseresultatet uppgick till MSEK 2 450 (3 288).


- Omstruktureringskostnader på MSEK 80 (258).


- Justerad rörelsemarginal 15.9% (18.0)


• Resultat före skatt uppgick till MSEK 2 324 (3 508).


- Föregående år innefattar en skattefri realisationsvinst om MSEK 939.


• Periodens resultat uppgick till MSEK 1 700 (2 919).


• Vinst per aktie före utspädning var SEK 1.39 (2.39).


• Starkt operativt kassaflöde på MSEK 3 672 (2 401).


• Styrelsen föreslår en utdelning på SEK 3.00 (3.00) per aktie samt ett aktieåterköpsprogram.


Mattias Olsson, tf. Chef Investerarrelationer

Tel 08-743 8290, mobil 070-497 8290


ir@se.atlascopco.com


Daniel Frykholm, Presschef

Tel 08-743 8060, mobil 070-865 8060


media@se.atlascopco.com


Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.