Ny styrelseledamot föreslagen till Atlas Copco AB

2 feb 2010

Stockholm den 2 februari 2010: Atlas Copcos valberedning föreslår att Gunilla Nordström väljs som ny ledamot i styrelsen för Atlas Copco AB i samband med årsstämman 2010.

Förslaget innebär även omval av styrelsemedlemmarna Sune Carlsson (ordförande), Jacob Wallenberg (vice ordförande), Ronnie Leten, Ulla Litzén, Anders Ullberg, Staffan Bohman, Margareth Øvrum, Christel Bories, och Johan Forssell.

Gunilla Nordström, född 1959, är Executive Vice President i AB Electrolux samt chef för Electrolux Vitvaror Asia Pacific, med bas i Singapore.

Sedan 1983 har Gunilla Nordström haft ett antal chefsbefattningar inom Ericsson och Sony Ericsson i Europa, Latinamerika och Asien, där hon senast var chef för Sony Ericsson Mobile Communications (China) samt Corporate Vice President för Sony Ericsson Mobile Communications AB. Hennes olika tjänster har täckt tillverkning, logistik, produktutveckling, försäljning och marknadsföring samt olika regionala och globala chefsuppgifter.

Gunilla Nordström är även styrelsemedlem i Videocon Industries Limited, Indien, och vid Luleå Tekniska Universitet. Hon har en civilingenjörsexamen i industriell ekonomi från Linköpings Universitet, Tekniska Högskolan.

För ytterligare information kontakta:
Daniel Frykholm, Presschef
08 743 8060 eller 070 865 8060

Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.