Ronnie Leten kommenterar Atlas Copcos fjärde kvartal

2 feb 2010

Stockholm den 2 februari 2010: Atlas Copco presenterade idag sin rapport för det fjärde kvartalet, med god lönsamhet och en viss förbättring av efterfrågan jämfört med tidigare kvartal.

”Vi uppnådde ett bra resultat i det fjärde kvartalet och står redo att ta till vara på tillväxten när den återvänder, som vi redan sett att den gör i Asien och Sydamerika,” säger Ronnie Leten, VD och koncernchef för Atlas Copco. ”Genom hela krisen har vi fortsatt fokusera på produktutveckling och på att förbättra vår marknadsnärvaro.”

Intäkterna föll 19% till MSEK 15 942 och rörelseresultat var MSEK 2 450 (3 288), vilket motsvarar en marginal på 15.4% (16.7). Orderingången föll 9% organiskt jämfört med föregående år, men ökade i förhållande till det tredje kvartalet.

”Den sammantagna efterfrågan för Gruppens produkter och tjänster väntas förbättras något,” säger Ronnie Leten. ”Många utvecklingsmarknader förutses ha en fortsatt gynnsam utveckling och efterfrågan från gruvindustrin väntas förbättras.”

Viktiga händelser under det fjärde kvartalet inkluderade avtalet om att förvärva Quincy Compressor i USA, samt beslutet att investera mer än MSEK 100 i att bygga en ny anläggning för gas- och processkompressorer i Shanghai i Kina.

”När vi nu åter satsar på tillväxt måste vi fortsätta fokusera på innovation, för att försäkra oss om att vi utvecklar produkter och tjänster som passar kundernas behov också på marknader som Kina och Indien,” säger Ronnie Leten. ”Vi kommer fortsätta utöka och bredda vår närvaro på utvecklingsmarknaderna, samtidigt som vi lägger kraft även på de marknader som redan är stora för Atlas Copco.”

Atlas Copcos styrelse föreslår en oförändrad utdelning till aktieägarna på SEK 3.00, motsvarande 58% av nettoresultatet (36).

För ytterligare information kontakta:
Daniel Frykholm, Presschef
08 743 8060 eller 070 865 8060
För separat pressmeddelande om kvartalsrapporten, klicka här.

Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.