Atlas Copcos fjärde kvartalsrapport och inbjudan till telefonkonferens den 2 februari

19 jan 2010

Stockholm den 19 januari 2010: Atlas Copcos rapport för fjärde kvartalet publiceras tisdagen den 2 februari cirka kl 12.00. En kombinerad presentation och telefonkonferens, på engelska, hålls kl 15.00.

Presentationen kommer att hållas på Operaterassen i Stockholm.Från Atlas Copco deltar Ronnie Leten, VD och koncernchef, samt Hans Ola Meyer, ekonomi- och finansdirektör. Mötet inleds med en kort presentation av rapporten, vilken följs av en frågestund.Presentationen sänds även på Internet i realtid. Besök vår hemsida: www.atlascopco.com/ir för internetlänk och presentationsmaterial.För att delta på Operaterassen, skicka en anmälan via e-post till ir@se.atlascopco.com senast den 29 januari. Ingen anmälan behövs för deltagande på telefonkonferensen.Vänligen ring in till konferensen 5-10 minuter före utsatt starttid för att underlätta att konferensen startar i rätt tid.


Ring in påKodReprisnummerRepriskod
+44 (0)20 7162 0077855647+44 (0)20 7031 4064855647
+46 (0)8 5052 0110855647+46 (0)8 5052 0333855647


Reprisen finns tillgänglig i två dagar.Välkomna!


För ytterligare information kontakta:

Mattias Olsson, Chef Investerarrelationer


08 743 8290 eller 070 497 8290


e-post: ir@se.atlascopco.com


Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.