Atlas Copco köper tjeckiskt bolag inom kompressorservice

8 september 2009

Stockholm den 8 september 2009: Atlas Copco s.r.o. har förvärvat Servis A.C. s.r.o., en privatägd leverantör av service för kompressorer i norra Moravien i Tjeckien. Köpet stärker ytterligare närvaron och tjänsterna till kunder i området.

Förvärvet av Servis A.C. ger även tillfälle att öka försäljningen av utrustning och eftermarknadsprodukter i regionen, som är ett viktigt centrum för industriella aktiviteter i Tjeckien, med verkstadsindustrier, gruvor, stålverk, biltillverkning och kemisk industri.

Servis A.C., som har 10 anställda och årliga intäkter på omkring MSEK 10, kommer att integreras med Atlas Copcos division Compressor Technique Service.

För ytterligare information kontakta:

Informationen är sådan som Atlas Copco kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.