Årsredovisning 2015

Atlas Copco uppnådde rekordhöga intäkter, rörelseresultat och operativt kassaflöde på en tuffmarknad.

Om årsredovisningen 

Atlas Copco tror på att leverera innovativa produkter, pålitlig service och lönsam tillväxt och att samtidigt vara en ansvarsfull samhällsmedborgare. Årsredovisningen speglar Atlas Copcos uppdrag att skapa hållbar, lönsam utveckling och integrerar ekonomisk, hållbarhets- och bolagsstyrningsinformation för att beskriva Atlas Copco på ett övergripande och sammanhängande sätt. Du hittar årsredovisningen och GRI index här.