Mikael Bergstedt

  • Befattning: Styrelseledamot (arbetstagarrepresentant)
  • Född: 1960
  • Nationalitet: Svensk
  • Invald år: 2004

Närvaro

  • Styrelsenärvaro: 8 av 9