Atlas Copco AB: Valberedning inför ordinarie bolagsstämma 2006

24 okt 2005

Stockholm den 24 oktober 2005: I enlighet med beslut vid Atlas Copco AB:s bolagsstämma den 27 april 2005 meddelas härmed namnen på representanter för de fyra största aktieägarna, som tillsammans med styrelseordföranden Sune Carlsson, ska arbeta fram ett förslag till styrelse och i övrigt vidtaga de åtgärder och lämna de förslag till beslut att föreläggas den ordinarie bolagsstämman 2006 som föranleds av den svenska koden för bolagsstyrning.

Representanter:Börje Ekholm, Investor AB,  Thomas Ehlin, Nordea fonder  William af Sandeberg, Första AP-fonden  Björn C Andersson, Handelsbanken fonder  Dessa ägare representerar 26,7% av samtliga röster i bolaget.  Ordinarie bolagsstämma för Atlas Copco AB kommer att hållas i Stockholm torsdagen den 27 april 2006. Aktieägare som önskar lämna förslag på representanter till Atlas Copco AB:s styrelse kan vända sig till valberedningen på e-post: [email protected] eller per fax: 08-615 0026.För ytterligare information kontakta:  Hans Sandberg, chefsjurist  08 743 9041 eller 070 319 90 41   Annika Berglund, Informationsdirektör 08 743 8070 eller 070 322 8070  Atlas Copco är en internationell verkstadsgrupp med huvudkontor i Stockholm. 2004 uppgick omsättningen till ca 49 miljarder kronor med 98% av omsättningen utanför Sverige. Koncernen har drygt 25 000 anställda. Atlas Copco-företagen utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter för luft- och gaskompression, entreprenad- och gruvutrustning, industriverktyg, monteringssystem, service och maskinuthyrning. Atlas Copco-gruppen äger flera välkända varumärken såsom Atlas Copco, RSC Equipment Rental och CP. Se även atlascopco.com.