Din webbläsare stöds inte

Du använder en webbläsare som vi inte längre har stöd för. Om du vill fortsätta att besöka vår webbplats väljer du en av följande webbläsare som stöds.

Atlas Copco AB: Valberedning inför ordinarie bolagsstämma 2006

24 okt 2005

Stockholm den 24 oktober 2005: I enlighet med beslut vid Atlas Copco AB:s bolagsstämma den 27 april 2005 meddelas härmed namnen på representanter för de fyra största aktieägarna, som tillsammans med styrelseordföranden Sune Carlsson, ska arbeta fram ett förslag till styrelse och i övrigt vidtaga de åtgärder och lämna de förslag till beslut att föreläggas den ordinarie bolagsstämman 2006 som föranleds av den svenska koden för bolagsstyrning.

Representanter:Börje Ekholm, Investor AB, 
Thomas Ehlin, Nordea fonder 
William af Sandeberg, Första AP-fonden 
Björn C Andersson, Handelsbanken fonder 
Dessa ägare representerar 26,7% av samtliga röster i bolaget. 
Ordinarie bolagsstämma för Atlas Copco AB kommer att hållas i Stockholm torsdagen den 27 april 2006.
Aktieägare som önskar lämna förslag på representanter till Atlas Copco AB:s styrelse kan vända sig till valberedningen på e-post: valberedning@atlascopco.com eller per fax: 08-615 0026.För ytterligare information kontakta:  Hans Sandberg, chefsjurist 
08 743 9041 eller 070 319 90 41
 
Annika Berglund, Informationsdirektör
08 743 8070 eller 070 322 8070 
Atlas Copco är en internationell verkstadsgrupp med huvudkontor i Stockholm. 2004 uppgick omsättningen till ca 49 miljarder kronor med 98% av omsättningen utanför Sverige. Koncernen har drygt 25 000 anställda. Atlas Copco-företagen utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter för luft- och gaskompression, entreprenad- och gruvutrustning, industriverktyg, monteringssystem, service och maskinuthyrning. Atlas Copco-gruppen äger flera välkända varumärken såsom Atlas Copco, RSC Equipment Rental och CP. Se även atlascopco.com.