Atlas Copco rapport för andra kvartalet 2017

17 jul 2017

Stark kundefterfrågan och rekordresultatSiffrorna i denna rapport avser kvarvarande verksamhet om inget annat anges.

• Orderingången ökade 22% till MSEK 30 797 (25 207), en organisk ökning på 11%
• Intäkterna var MSEK 29 030 (24 565), en organisk ökning på 7%
• Rörelseresultatet ökade 26% till 5 988 (4 769)
     • Justerat rörelseresultat var MSEK 6 244 (4 816), vilket motsvarar en marginal på 21.5% (19.6)
• Resultat före skatt uppgick till MSEK 5 620 (4 428)
• Periodens resultat var MSEK 4 084 (3 198)
• Resultat per aktie före utspädning var SEK 3.36 (2.63)
• Det operativa kassaflödet var MSEK 4 838 (3 487), inkluderat avvecklade verksamheter
• Energiteknik: Nytt namn för Bygg- och anläggningsteknik
• Epiroc lanserat som namn för verksamheten som är planerat att delas ut till aktieägare under 2018 Marknadsutsikter på kort sikt Den sammantagna efterfrågan för Gruppen förväntas ligga kvar på nuvarande höga nivå. Tidigare marknadsutsikter på kort sikt (publicerades den 26 april 2017): Den sammantagna efterfrågan för Gruppen förväntas förbättras något.

För mer information kontakta:

Denna information är sådan information som Atlas Copco AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 juli 2017 kl 11.00.  Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2016 hade Atlas Copco en omsättning på 101 miljarder kronor och cirka 45 000 anställda.