Atlas Copcos förvärv av Edwards Group godkänt av berörda myndigheter

9 jan 2014

Stockholm den 9 januari 2014: Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar, har fått godkänt av alla berörda myndigheter för sitt förvärv av Edwards Group Ltd. Atlas Copco hoppas kunna slutföra förvärvet senare idag.

Edwards, med huvudkontor i Storbritannien, är teknik- och marknadsledare inom sofistikerade vakuumprodukter och reningssystem och har mer än 90 års erfarenhet. Produkterna och relaterad service är viktiga inom tillverkningsprocesser av t.ex. halvledare och platta bildskärmar och de används inom ett växande antal industriella applikationer.

Atlas Copco aviserade 19 augusti 2013 överenskommelsen om att köpa Edwards.

För ytterligare information kontakta:


Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 170 länder. Under 2012 hade Atlas Copco 39 800 anställda och en omsättning på 90.5 miljarder kronor. Mer information finns på www.atlascopco.com.
 
Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik erbjuder industrikompressorer, gas- och processkompressorer och expansionsturbiner, utrustning för luft- och gasbehandling samt övervakningssystem för tryckluft. Affärsområdet har ett globalt servicenätverk och erbjuder specialiserad uthyrning av utrustning. Kompressorteknik bedriver utveckling för hållbar produktivitet inom tillverknings-, olje-, gas- och processindustrierna. De viktigaste enheterna för produktutveckling och tillverkning ligger i Belgien, Tyskland, USA, Kina och Indien.