Atlas Copco köper självstansande nitningsverksamhet

13 aug 2014

Stockholm den 13 augusti 2014: Atlas Copco U.K. Holding Ltd, Atlas Copco North America LLC and Atlas Copco Asia Pacific Pty Ltd har slutit avtal om att förvärva alla verksamheter tillhörande Henrob med säte i USA och Storbritannien. Förvärvet ger Atlas Copco möjlighet att expandera inom ett snabbväxande marknadssegment med spjutspetsteknologi.

Henrob är pionjär och marknadsledande inom självstansande nitning; en mekanisk monteringsmetod för att fästa samman två eller fler lager av material där svetsning är för svårt, t ex med aluminium. Företaget, vilket är privatägt, hade en omsättning på MUSD 162 (MSEK 1 063) under 12 månader med slut juni 2014 och cirka 400 anställda. Förvärvet är föremål för godkännande hos konkurrensmyndigheter och förväntas vara klart i tredje kvartalet 2014.

Marknadssegmentet för självstansande nitning expanderar fort i takt med att användandet av lättviktsmaterial inom fordonstillverkning och andra industrier ökar – en trend som drivs av allt strängare utsläppsnormer. Fordonstillverkare arbetar hårt för att minska bränsleförbrukningen, där viktreducering genom användning av aluminium effektivt bidrar till att möta kraven.

”Henrob är ett strategiskt förvärv som kompletterar vårt produktsortiment för montering inom fordonsindustrin,” säger Mats Rahmström, affärsområdeschef för Atlas Copco Industriteknik. ”Det är ett logiskt komplement till vår verksamhet och vi kan nu erbjuda våra kunder tre olika monteringstekniker; åtdragning, limning och självstansande nitning.”
Henrob är leverantör till några av de ledande fordonstillverkarna i Europa och Nordamerika. Atlas Copcos globala närvaro öppnar upp möjligheter att nå kunder på fler marknader. Henrob kommer att ingå i Atlas Copcos division MVI Tools and Assembly Systems inom affärsområdet Industriteknik. Varumärket kommer att kvarstå.

För ytterligare information kontakta:

  • Mats Rahmström, Affärsområdeschef, Industriteknik 08 743 8505
  • Carl-Johan Olsson, Ställföreträdande presschef 08 743 8060 eller 072 181 0086

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrusning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2013 hade Atlas Copco en omsättning på 84 miljarder kronor och fler än 40 000 anställda.

Atlas Copcos affärsområde Industriteknik erbjuder industriverktyg, monteringssystem, produkter för kvalitetssäkring, mjukvaror och service genom ett globalt nätverk. Affärsområdet bedriver utveckling för hållbar produktivitet för kunder inom fordons- och flygindustrierna, industriell tillverkning och underhåll samt inom fordonsservice. De viktigaste enheterna för produktutveckling och tillverkning ligger i Sverige, Frankrike och Japan.