Atlas Copco topp tio i Newsweeks hållbarhetsrankning

11 jun 2014

Stockholm den 11 juni 2014: Atlas Copco har rankats som nummer sju globalt i Newsweek Green Rankings, en av världens mest prestigefulla företagsanalyser inom hållbarhet.

Rankningen är utvecklad av amerikanska tidningen Newsweek i samarbete med Global Knights Capital. Majoriteten av informationen som använts är tagen från Bloombergs Professional Service, vilken inkluderar hållbarhetsinformation från över 5 000 börsnoterade bolag, och CDP (Carbon Dioxide Project).

”Det här är ett bevis på Atlas Copcos framgångsrika hållbarhetsarbete,” säger Mala Chakraborti, Vice President Corporate Responsibility. ”Genom att integrera säkerhet, hälsa och miljöfrågor i vår verksamhet skapar vi långvariga resultat och vi är tacksamma för våra anställdas engagemang som ger en hållbar och lönsam tillväxt.” 

Tidigare i år rankades Atlas Copco som ett av världens mest etiska bolag av Etisphere Institute och inkluderades i Global 100:s lista över världens mest hållbara företag.

För mer information vänligen kontakta: Carl-Johan Olsson, Ställföreträdande presschef 08 743 8060 eller 072 181 00 86Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrusning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2013 hade Atlas Copco en omsättning på 84 miljarder kronor och fler än 40 000 anställda. Mer information finns på www.atlascopco.com.

For more information please contact:

  • Carl-Johan Olsson, Acting Media Relations Manager
    +46 (0)8 743 8060 or +46 (0)72 181 0086

Atlas Copco is a world-leading provider of sustainable productivity solutions. The Group serves customers with innovative compressors, vacuum solutions and air treatment systems, construction and mining equipment, power tools and assembly systems. Atlas Copco develops products and service focused on productivity, energy efficiency, safety and ergonomics. The company was founded in 1873, is based in Stockholm, Sweden, and has a global reach spanning more than 180 countries. In 2013, Atlas Copco had revenues of BSEK 84 (BEUR 9.7) and more than 40 000 employees. Learn more at www.atlascopco.com.