Atlas Copcos rapport för första kvartalet och inbjudan till telefonkonferens den 29 april

4 apr 2014

Stockholm den 4 april 2014: Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar, kommer att publicera rapporten för första kvartalet tisdag den 29 april cirka kl 11.00. En telefonkonferens hålls kl 14:00.

Från Atlas Copco deltar Ronnie Leten, VD och koncernchef, samt Hans Ola Meyer, ekonomi- och finansdirektör. Telefonkonferensen, som kommer att hållas på engelska, inleds med en kort presentation av rapporten, vilken sedan följs av en frågestund.
 
Telefonkonferensen sänds även på Internet i realtid. Besök vår hemsida www.atlascopco.com/ir för internetlänk till webbsändningen och presentationsmaterial.
 
Telefonnumret till konferensen är: 08 5199 9351.
 
Webbsändningen och den inspelade presentationen kommer att finnas tillgängliga på vår hemsida efter telefonkonferensen.
 
Välkomna!
 
Mattias Olsson
Chef Investerarrelationer

För mer information kontakta:

  • Mattias Olsson, Chef Investerarrelationer
    08 743 8295 eller 072 729 8295
  • Karin Larsson, Investerarrelationer
    08 743 8291 eller 070 149 8291 [email protected]
 
Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrusning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2013 hade Atlas Copco en omsättning på 84 miljarder kronor och fler än 40 000 anställda. Mer information finns på www.atlascopco.com.