Din webbläsare stöds inte

Du använder en webbläsare som vi inte längre har stöd för. Om du vill fortsätta att besöka vår webbplats väljer du en av följande webbläsare som stöds.

Atlas Copco anpassar kapaciteten för gruvutrustning i Örebro

3 sep 2013

Stockholm den 3 september 2013: Atlas Copco minskar sin kapacitet i Örebro på grund av den fortsatt svaga globala efterfrågan för gruvutrustning. Kapacitetsanpassningen kommer att påverka 163 anställda i Örebro.

“Marknaden för gruvutrustning fortsätter att vara svag, och vi måste justera kapaciteten för att anpassa oss därefter,” säger Johan Halling, chef för Atlas Copcos affärsområde Gruv- och bergbrytningsteknik. Det är mycket tråkigt att vissa anställda är direkt berörda, men vi kommer göra vårt bästa för att stödja dem i denna svåra situation.”


Anställda och fackföreningar i Örebro informerades idag om att 110 kollektivanställda och 53 tjänstemän påverkas. Fler än 1 700 anställda arbetar på Atlas Copco Rock Drills AB i Örebro som tillverkar utrustning som används i gruvor och dagbrott samt för anläggningsprojekt.


För ytterligare information kontakta:

  • Johan Halling, chef för affärsområdet Gruv- och bergbrytningsteknik 08 743 8314

  • Ola Kinnander, Presschef 08 743 8060 eller 070 347 2455
Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 170 länder. Under 2012 hade Atlas Copco 39 800 anställda och en omsättning på 90.5 miljarder kronor.


Atlas Copcos affärsområde Gruv- och bergbrytningsteknik erbjuder utrustning för borrning och bergbrytning, ett komplett sortiment av tillhörande förbrukningsvaror samt service genom ett globalt nätverk. Affärsområdet bedriver utveckling för hållbar produktivitet i gruvor ovan och under jord, infrastruktur, anläggningsarbeten, brunnsborrning samt markarbeten. De viktigaste enheterna för produktutveckling och tillverkning ligger i Sverige, USA, Kanada, Kina och Indien.