Atlas Copco anpassar kapaciteten för gruvutrustning i Örebro

3 sep 2013

Stockholm den 3 september 2013: Atlas Copco minskar sin kapacitet i Örebro på grund av den fortsatt svaga globala efterfrågan för gruvutrustning. Kapacitetsanpassningen kommer att påverka 163 anställda i Örebro.

“Marknaden för gruvutrustning fortsätter att vara svag, och vi måste justera kapaciteten för att anpassa oss därefter,” säger Johan Halling, chef för Atlas Copcos affärsområde Gruv- och bergbrytningsteknik. Det är mycket tråkigt att vissa anställda är direkt berörda, men vi kommer göra vårt bästa för att stödja dem i denna svåra situation.”

Anställda och fackföreningar i Örebro informerades idag om att 110 kollektivanställda och 53 tjänstemän påverkas. Fler än 1 700 anställda arbetar på Atlas Copco Rock Drills AB i Örebro som tillverkar utrustning som används i gruvor och dagbrott samt för anläggningsprojekt.

För ytterligare information kontakta:

  • Johan Halling, chef för affärsområdet Gruv- och bergbrytningsteknik 08 743 8314
  • Ola Kinnander, Presschef 08 743 8060 eller 070 347 2455
Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 170 länder. Under 2012 hade Atlas Copco 39 800 anställda och en omsättning på 90.5 miljarder kronor.

Atlas Copcos affärsområde Gruv- och bergbrytningsteknik erbjuder utrustning för borrning och bergbrytning, ett komplett sortiment av tillhörande förbrukningsvaror samt service genom ett globalt nätverk. Affärsområdet bedriver utveckling för hållbar produktivitet i gruvor ovan och under jord, infrastruktur, anläggningsarbeten, brunnsborrning samt markarbeten. De viktigaste enheterna för produktutveckling och tillverkning ligger i Sverige, USA, Kanada, Kina och Indien.