Ronnie Leten kommenterar Atlas Copcos andra kvartal

18 jul 2013

Stockholm den 18 juli 2013: Atlas Copco redovisade idag en stabil ordernivå jämfört med de föregående tre månaderna, och sa att på kort sikt förväntas efterfrågan att kvarstå på nuvarande nivå.  

Jämfört med ett år tidigare minskade orderingången 5% organiskt till MSEK 21 135 medan intäkterna minskade 2% organiskt till MSEK 21 843. Rörelseresultatet påverkades negativt av valutaförändringar och nådde MSEK 4 533 (5 028), vilket motsvarar en marginal på 20.8% (21.5).

Vi ser en fortsatt bra utveckling av vår serviceverksamhet, och en stabil efterfrågan för vår industriella utrustning,” säger Ronnie Leten, VD och koncernchef för Atlas Copco. “Efterfrågan för gruvutrustning fortsätter att vara svag.

Under andra kvartalet förvärvade Atlas Copco kompressordistribution i USA, och slutförde förvärven av sprutbetongföretaget MEYCO Equipment i Schweiz samt tillverkarna av hydrauliska momentnycklar Saltus-Werk Max Forst i Tyskland och Rapid-Torc i USA. Andra noterbara händelser inkluderar att Atlas Copco vann Red Dots produktdesign-pris för en mycket produktiv, mångsidig och ergonomisk elektrisk mutterdragare.

Vi är fokuserade på att stärka våra kunders produktivitet genom att investera i service och nya innovativa produkter,” säger Ronnie Leten. “Jag är stolt att se ett starkt flöde av bra produkter som kommer ut ur våra innovationscentrum runt världen.”

På kort sikt förväntas den generella efterfrågan på Atlas Copcos produkter och tjänster att kvarstå på nuvarande nivå.

För mer information, vänligen kontakta:

  • Ola Kinnander, Presschef 08 743 8060 eller 070 347 245
Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 170 länder. Under 2012 hade Atlas Copco 39 800 anställda och en omsättning på 90.5 miljarder kronor.

För mer information om produkten som vann Red Dots produktdesign-pris, vänligen se releasen.