Din webbläsare stöds inte

Du använder en webbläsare som vi inte längre har stöd för. Om du vill fortsätta att besöka vår webbplats väljer du en av följande webbläsare som stöds.

Atlas Copcos rapport för tredje kvartalet 2011

21 okt 2011

Rekordförsäljning och rekordresultat

Orderingången ökade till MSEK 21 151, 14% organisk tillväxt.Intäkterna steg till MSEK 20 739 (17 743), 21% organisk tillväxt.


 - Stark eftermarknadsutveckling.Rörelseresultatet ökade 27% till MSEK 4 800 (3 782)


- Varav MSEK 164 härrör från upplösning av avsättning för aktierelaterade långsiktiga kompensations­program.Rörelsemarginalen var 23.1% (21.3).Resultat före skatt uppgick till MSEK 4 703 (3 675).


- Varav reavinst om MSEK 82 från försäljning av aktier i RSC Holdings.Periodens resultat var MSEK 3 601 (2 650).Vinst per aktie före utspädning var SEK 2.96 (2.17).Operativt kassaflöde var MSEK 2 125 (2 479).


Marknadsutsikter på kort sikt

Sammantaget väntas efterfrågan på Atlas Copcos produkter och tjänster försvagas något jämfört med den nuvarande höga nivån.

För ytterligare information kontakta:


  • Mattias Olsson, Chef Investerarrelationer


    08 743 8295 eller 072 729 8295


    e-mail: ir@se.atlascopco.com

  • Daniel Frykholm, Presschef


    08 743 8060 eller 070 865 8060
Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.


Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 170 länder. Under 2010 hade Atlas Copco 33 000 anställda och en omsättning på 70 miljarder kronor.