Atlas Copcos fjärde kvartalsrapport och inbjudan till telefonkonferens den 4 februari

16 jan 2008

Stockholm den 16 januari 2008: Atlas Copcos rapport för fjärde kvartalet publiceras måndagen den 4 februari cirka kl 12. En kombinerad presentation och telefonkonferens, på engelska, hålls kl 14.30.

Presentationen kommer att hållas på Operaterassen i Stockholm.Från Atlas Copco deltar Gunnar Brock, VD och koncernchef, samt Hans Ola Meyer, ekonomi- och finansdirektör. Mötet inleds med en kort presentation av rapporten, vilken följs av en frågestund. Presentationen sänds även på Internet i realtid. Besök vår hemsida: www.atlascopco.com/ir för internetlänk och presentationsmaterial.För att delta på Operaterassen, skicka en anmälan senast den 1 februari via e-post till [email protected]. Ingen anmälan behövs för deltagande på telefonkonferensen.Vänligen ring in till konferensen 5-10 minuter före utsatt starttid för att underlätta att konferensen startar i rätt tid. Ring in på+44 (0)20 7806 1957Kod8720497Reprisnummer+44 (0)20 7806 1970Repriskod8720497#Reprisen finns tillgänglig i två dagar.Välkomna!För ytterligare information kontakta:Ingrid Andersson, Chef Investerarrelationer08 743 8290 eller 070 497 8290e-post: [email protected] är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 januari 2008, kl 11:00.Atlas Copco är en världsledande leverantör av produktivitetshöjande lösningar för industrin. Produkterna och tjänsterna sträcker sig från luft- och gaskompressorer, generatorer, gruv- och anläggningsutrustning, industriverktyg och monteringssystem till relaterad eftermarknad och uthyrning. I nära samarbete med kunder och affärspartners, och med mer är 130 års erfarenhet, utvecklar Atlas Copco för högre produktivitet. Med huvudkontor i Stockholm, Sverige, når Gruppen mer än 150 marknader globalt. Under 2006 hade Atlas Copco 25 900 anställda och en omsättning på 51 miljarder kronor. Mer fakta finns på www.atlascopco.com.