Atlas Copco omstrukturerar montering av pneumatiska verktyg

28 sep 2007

Stockholm den 28 september 2007: Atlas Copco har beslutat att etablera en fabrik för montering av pneumatiska industriverktyg i Ungern. Planen, som avser stärka affärsområdet Industritekniks långsiktiga konkurrenskraft, inkluderar ett förslag om att flytta monteringsverksamhet från Hemel Hempstead i Storbritannien.

“Det här är en del av vår strategi att utöka andelen leveranser från Östeuropa och Asien,”  säger Fredrik Möller, chef för affärsområdet Industriteknik. “Genom att etablera produktion i Ungern sänker vi våra kostnader samtidigt som vi tryggar våra framtida tillväxtmöjligheter.”  Fabriken, som ligger nära Budapest, kommer att bli fullt verksam under första kvartalet 2008. En period av konsultationer med de anställda inleds nu i Hemel Hempstead, där Atlas Copco huvudsakligen tillverkar pneumatiska verktyg för fordons- och tillverkningsindustrin under varumärket CP Desoutter. Åtgärderna väntas påverka omkring 85 anställda, av fabrikens totalt cirka 200. Kostnader i samband med den föreslagna flytten uppgår till något mindre än MSEK 50.  “Vi beklagar den svåra situation som den här förändringen orsakar för våra anställda i Hemel Hempstead och företaget kommer att göra allt som rimligen är möjligt för att hjälpa de som påverkas med att finna nya arbetstillfällen, vare sig det är inom eller utanför Atlas Copco-gruppen,”  säger Möller.   Storbritannien är en viktig marknad för Atlas Copco och förändringen kommer inte att påverka marknadsföring, försäljning eller service av CP Desoutter-produkter. Möller säger: “Den här omorganisationen ger oss en effektivare produktion och administration som låter oss verka på marknaden med större konkurrenskraft, och ytterligare utveckla kvalitén och bredden på våra produkter till fördel för våra kunder.” För ytterligare information kontakta: Fredrik Möller, Chef för affärsområdet Industriteknik 08 743 85 05 eller 070 555 9592 Daniel Frykholm, Presschef 08 743 8060 eller 070 865 8060