Jeanette Livijn ny personalchef för Atlas Copco

15 jun 2007

Stockholm den 15 juni 2007: Jeanette Livijn har utnämnts till personalchef för Atlas Copco-gruppen och till medlem i Atlas Copcos ledningsgrupp. Hon tillträder sin nya position den 1 augusti, 2007. 

““Jeanette Livijn har i hög grad varit aktiv både i den framgångsrika omorganisationen av affärsområdet Industriteknik och i utnämningen av ledare och chefer som ska driva företaget framåt i linje med vår strategi,”säger Gunnar Brock, VD och koncernchef för Atlas Copco. ”Hennes goda kunskap och erfarenhet blir otroligt värdefull för Gruppen och hon är mycket välkommen i sin nya position.”  Jeanette Livijn anställdes av Atlas Copco 1987. Från 1988 till 1996 var hon controller och ekonomiansvarig inom två av Gruppens affärsområden. Hon utnämndes till personalchef för Atlas Copcos division Industrial Tools and Assembly Systems 1996. Sedan 2006 är Jeanette Livijn personalchef för affärsområdet Industriteknik.   Jeanette Livijn, född 1963, är svensk medborgare. Hon har en civilekonomexamen från Växjö Högskola. För ytterligare information kontakta: Jeanette Livijn, Personalchef affärsområdet Industriteknik 08 743 9461 eller 070 349 9461 Daniel Frykholm, Presschef 08 743 8060 eller 070 865 8060