Atlas Copcos styrelse föreslår att stämman beslutar om fortsatt personaloptionsprogram för år 2004

17 mar 2004

Stockholm den 17 mars, 2003 -   Styrelsen för Atlas Copco AB föreslår ett personaloptionsprogram för år 2004 som skall omfatta maximum 300 nyckelpersoner och följa samma struktur som programmen som funnits sedan år 2000.

Programmet omfattar i första hand personaloptioner som kan inlösas mot aktier i Atlas Copco (serie A). Då hinder föreligger i visst land kan istället tilldelning ske av syntetiska personaloptioner (kontant avräkning).   Lösenpriset (initialt aktievärde) kommer att sättas till ett belopp motsvarande 110 procent av genomsnittlig noterad betalkurs vid Stockholmsbörsen för aktie i Atlas Copco serie A under en period om 10 börsdagar närmast efter bolagsstämman. Löptiden är sex år och optionerna blir successivt möjliga att utnyttja under en treårsperiod.   Föreslås vidare att avtal ingås med utomstående finansiell(a) institution(er), innebärande att bolaget mot erläggande av finansieringskostnad begränsar den ekonomiska risken för förändring av aktievärdet under personaloptionernas/syntetiska personaloptionernas löptid samt ger möjlighet till leverans av befintliga aktier enligt ingångna personaloptionsavtal.   Ytterligare information om Styrelsens förslag kommer att finnas i inbjudan till bolagsstämman, som publiceras den 26 mars. Styrelsens fullständiga förslag kommer samtidigt att finnas på www.atlascopco-group.com. Denna fråga   kommer sedan att läggas fram för beslut vid bolagsstämman den 27 april. KONTAKTA:  Marianne Hamilton, Personaldirektör, Atlas Copco AB  +46 (0)70 665 85 90 Atlas Copco är en internationell verkstadsgrupp med huvudkontor i Stockholm. 2003 uppgick företagets omsättning till ca 45 miljarder kronor (EUR 4,9 miljarder) med 98% av omsättningen utanför Sverige. Koncernen har närmare 26 000 anställda. Atlas Copco-företagen utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter för luft- och gaskompression, entreprenad- och gruvutrustning, elektriska och pneumatiska verktyg, monteringssystem samt relaterad service och maskinuthyrning. Inom Gruppen finns ett antal framgångsrika varumärken såsom RSC, Milwaukee Electric Tool, Chicago Pneumatic och AEG Power Tools.  Se även www.atlascopco-group.com.