Ny styrelseledamot föreslagen till Atlas Copco AB

22 mar 2022

Nacka den 22 mars 2022: Atlas Copcos valberedning föreslår Heléne Mellquist som ny medlem i styrelsen för Atlas Copco AB från och med den 26 april.

Heléne Mellquist, född 1964, är svensk medborgare med kandidatexamen i Internationell ekonomi, Göteborgs universitet. Hon är styrelseledamot i Alfa Laval AB och Thule Group AB samt President Volvo Penta. Hon har tidigare bland annat varit Senior Vice President Volvo Trucks Europe och Volvo Trucks International. Heléne Mellquist har också varit vd för TransAtlantic AB.

Förslaget inkluderar omval av styrelsemedlemmarna Hans Stråberg (ordförande), Staffan Bohman, Mats Rahmström, Johan Forssell, Anna Ohlsson-Leijon, Gordon Riske och Peter Wallenberg Jr. Tina Donikowski avgår ur styrelsen.

Aktieägare kommer att rösta på valberedningens förslag via poströst eller på Atlas Copcos Årsstämma, som kommer att hållas den 26 april 2022 i Aula Medica, Solna.

För mer information, kontakta: valberedningen på [email protected]

Alternativt, kontakta:

Sara Hägg Liljedal, Kommunikationsdirektör
08 743 8060 eller 072 144 1038 

[email protected]

 

Atlas Copco Group
Great ideas accelerate innovation. At Atlas Copco we have been turning industrial ideas into business-critical benefits since 1873. By listening to our customers and knowing their needs, we deliver value and innovate with the future in mind. In 2021, Atlas Copco had revenues of BSEK 111 and at year end about 43 000 employees.