Atlas Copco avser använda mandat för återköp och försäljning av aktier

23 apr 2020

Stockholm den 23 april 2020: Styrelsen för Atlas Copco AB har beslutat att använda de mandat som gavs av årsstämman att återköpa och sälja egna aktier vid ett eller flera tillfällen tills nästa årsstämma.

Mandaten avser:      
1) Förvärv av maximalt 3 350 000 serie A aktier, varav som mest 2 700 000 kan komma att överföras till optionsinnehavare inom den prestationsbaserade personaloptionsplanen för 2020.
2) Förvärv av maximalt 15 000 serie A aktier, som senare ska säljas på marknaden i samband med utbetalning till styrelsemedlemmar som har valt att få syntetiska aktier som del av sin ersättning.
3) Försäljning av maximalt 10 000 serie A aktier för att täcka kostnader för tidigare utgivna syntetiska aktier till styrelsemedlemmar.
4) Försäljning av maximalt 7 000 000 serie A och serie B aktier som för närvarande innehas av bolaget, med syftet att täcka kostnader för att uppfylla åtaganden relaterade till 2015, 2016 och 2017 års prestationsbaserade personaloptionsplaner.

Återköp och försäljningar sker enligt marknadsmässiga villkor, gällande restriktioner samt kapitalstrukturen vid varje givet tillfälle.

Antalet utestående aktier är för närvarande 1 229 613 104 varav 839 394 096 serie A aktier och 390 219 008 serie B aktier.

För mer information kontakta:

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Atlas Copco-koncernen
Industriella idéer för världen framåt. I nära samarbete med våra kunder skapar vi på Atlas Copco affärskritiska lösningar för framtidens industri. För oss går nytänkande och hållbarhet alltid hand i hand.

Atlas Copco grundades i Stockholm 1873 och har idag kunder i mer än 180 länder. År 2019 hade Atlas Copco en omsättning på 104 miljarder kronor och cirka 39 000 medarbetare vid årets slut.