Atlas Copco rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2017

26 jan 2018

Starkt slut på ett rekordårSiffrorna i denna rapport avser kvarvarande verksamhet om inget annat anges

 • Orderingången ökade med 10% till MSEK 30 372 (27 617), en organisk ökning om 14%
 • Intäkterna ökade med 8% till MSEK 30 865 (28 495), en organisk ökning om 11%
 • Justerat rörelseresultat, exkluderat jämförelsestörande poster, var MSEK 6 640 (5 849), vilket motsvarar en marginal på 21.5% (20.5)
 • Rapporterat rörelseresultatet ökade med 8% till MSEK 6 233 (5 785), vilket motsvarar en marginal på 20.2% (20.3)
 • Resultat före skatt uppgick till MSEK 5 946 (5 618)
 • Rapporterat resultat per aktie var SEK 3.49 (3.49)
 • Operativt kassaflöde på MSEK 5 500 (6 537), inkluderat avvecklad verksamhet
 • Styrelsen föreslår en utskiftning till aktieägarna på SEK 15.00 per aktie genom:
      • en årlig utdelning för 2017 på SEK 7.00 (6.80) per aktie
      • en extra utskiftning av SEK 8.00 per aktie genom automatiskt inlösenförfarande
 • Divisionen Road Construction Equipment avyttrad
 • Förberedelser för delning av Gruppen och föreslagen utdelning av Epiroc har fortskridit enligt plan

  Marknadsutsikter på kort sikt Den sammantagna efterfrågan för Gruppen förväntas ligga kvar på nuvarande höga nivå. Tidigare marknadsutsikter på kort sikt (publicerades den 18 oktober 2017): Den sammantagna efterfrågan för Gruppen förväntas ligga kvar på nuvarande höga nivå.

För mer information kontakta:

Denna information är sådan information som Atlas Copco AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 januari 2018 kl. 12.00.  Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2017 hade Atlas Copco en omsättning på 116 miljarder kronor och cirka 47 000 anställda.