Atlas Copcos rapport för tredje kvartalet och inbjudan till telefonkonferens den 18 oktober

4 okt 2017

Stockholm den 4 oktober 2017: Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar, kommer att publicera rapporten för tredje kvartalet onsdagen den 18 oktober cirka kl 12.00. En telefonkonferens hålls kl 15:00.

Från Atlas Copco deltar VD och koncernchef Mats Rahmström samt Ekonomi- och finansdirektör Hans Ola Meyer. Telefonkonferensen, som kommer att hållas på engelska, inleds med en kort presentation av rapporten vilken sedan följs av en frågestund. Telefonkonferensen sänds även på webben i realtid. Besök vår hemsida www.atlascopcogroup.com/se/investor-relations för internetlänk till webbsändningen och presentationsmaterial. Telefonnumret till konferensen är: 08 566 426 66 Webbsändningen och den inspelade presentationen kommer att finnas tillgänglig på vår hemsida efter telefonkonferensen. Vi ser fram emot ert deltagande. Daniel Althoff, Chef Investerarrelationer

För mer information kontakta:

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2016 hade Atlas Copco en omsättning på 101 miljarder kronor och cirka 45 000 anställda.