Atlas Copcos rapport för andra kvartalet och inbjudan till telefonkonferens den 17 juli

28 jun 2017

Stockholm den 28 juni 2017: Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar, kommer att publicera rapporten för andra kvartalet måndagen den 17 juli cirka kl 11.00. En telefonkonferens hålls kl. 14.00.

Från Atlas Copco deltar Mats Rahmström, VD och koncernchef, samt Hans Ola Meyer, ekonomi- och finansdirektör. Telefonkonferensen, som kommer att hållas på engelska, inleds med en kort presentation av rapporten, vilken sedan följs av en frågestund. Telefonkonferensen sänds även på webben i realtid. Besök vår hemsida www.atlascopcogroup.com/se/investor-relations  för internetlänk till webbsändningen och presentationsmaterial. Telefonnumret till konferensen är: 08 566 426 95 Webbsändningen och den inspelade presentationen kommer att finnas tillgängliga på vår hemsida efter telefonkonferensen. Välkomna att deltaga. Daniel Althoff, Chef Investerarrelationer

För mer information kontakta:

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2016 hade Atlas Copco en omsättning på 101 miljarder kronor och cirka 45 000 anställda.