Atlas Copco vinner ordrar från Hindustan Zinc för att stärka gruvverksamheten

5 maj 2017

Stockholm den 5 maj 2017: Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar, har nyligen vunnit flera ordrar från Hindustan Zinc i Indien för utrustning som kommer att göra gruvbolagets verksamhet mer effektiv och digitaliserad.

Gruvtrucken MT65 är del av beställningarna

Hindustan Zinc, en Atlas Copco-kund sedan länge, ökar nu avsevärt sin gruvproduktion underjord. Som en del av detta skifte automatiserar Hindustan Zinc stora delar av sin verksamhet, vilket ökar produktiviteten och säkerheten. De nyligen lagda beställningarna inkluderar borriggar, lastare, underjordstruckar och prospekteringsutrustning som kommer att användas i fem av bolagets gruvor i nordvästra Indien. Ordrarna uppgår totalt till MSEK 230 och lades under första och andra kvartalet 2017. “Vi är mycket stolta över att spela en viktig roll i Hindustan Zincs skifte mot en allt effektivare och delvis automatiserad gruvverksamhet,” säger Helena Hedblom, chef för Atlas Copcos affärsområde Gruv- och bergbrytningsteknik. “Atlas Copco är i absoluta framkanten vad gäller modern gruvutrustning som hjälper kunder att stärka produktiviteten, energieffektiviteten och säkerheten för operatörerna.”  Automatisering och andra högteknologiska aspekter av utrustningen möjliggörs genom den gemensamma plattformen Rig Control System (RCS). De flesta av maskinerna är utrustade med telematiklösningen CERTIQ, som samlar, jämför och kommunicerar utrustningens information och prestanda. Utrustningen kommer också att täckas av ett separat avtal om service och support under en femårsperiod.  Hindustan Zinc, ett företag inom Vedanta-koncernen, är Indiens enda och världsledande integrerade producent av zink, bly och silver. 

För mer information kontakta:

  • Ola Kinnander, Presschef 08 743 8060 eller 070 347 2455 [email protected] 
  • Helena Hedblom, Affärsområdeschef för Gruv- och bergbrytningsteknik 08 743 8314 [email protected]

Atlas Copcoär en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2016 hade Atlas Copco en omsättning på 101 miljarder kronor och cirka 45 000 anställda. Atlas Copcos affärsområde Gruv- och bergbrytningsteknik erbjuder utrustning för borrning och bergbrytning, ett komplett sortiment av tillhörande förbrukningsvaror samt service genom ett globalt nätverk. Affärsområdet bedriver utveckling för hållbar produktivitet i gruvor ovan och under jord, infrastruktur, anläggningsarbeten, brunnsborrning samt markarbeten. De viktigaste enheterna för produktutveckling och tillverkning ligger i Sverige, USA, Kanada, Kina och Indien.