Atlas Copco har slutit avtal om att avyttra verksamheten för vägbyggnadsutrustning

19 jan 2017

Stockholm den 19 januari 2017: Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar, har slutit avtal om att sälja divisionen Road Construction Equipment till franska industri- och byggbolaget Fayat Group. 

Orsaken till beslutet att avyttra verksamheten är att divisionen saknar de stordriftsfördelar som behövs för att bli nummer ett eller två inom marknadssegmentet. “Vi har tagit många steg de senaste åren för att förbättra effektiviteten i verksamheten, installera resurssnåla produktionsstrukturer, modernisera produktportföljen och vi har strävat efter förbättrad lönsamhet,” säger Andrew Walker, chef för affärsområdet Bygg- och anläggningsteknik.  “Vi tror att vi har hittat en bra ägare i Fayat Group som kan utveckla verksamheten ytterligare.” Avtalet omfattar försäljnings- och serviceverksamhet i 37 länder och produktionsenheter i fem länder; Sverige, Tyskland, Brasilien, Indien och Kina. Verksamheten har 1 265 anställda och intäkter på cirka MSEK 2 900 för 2016. Avyttringen är föremål för konkurrentmyndigheters godkännande och förväntas slutföras under andra kvartalet 2017. Avyttringen kommer att resultera i en förlust på cirka BSEK 2, främst relaterat till nedskrivning av immateriella tillgångar. De två parterna har kommit överens om att inte offentliggöra köpeskillingen. I Atlas Copco-gruppens redovisning kommer den avyttrade verksamheten att rapporteras som avvecklade verksamheter från och med 2016. Atlas Copcos division Road Construction Equipment, som ingår i affärsområdet Bygg- och anläggningsteknik, tillverkar vältar för asfalt och jordpackning, fräsar och asfaltsutläggare. Produkterna är kända under varumärket Dynapac. Atlas Copco har sedan förvärvet av Dynapac 2007 integrerat lätt packnings- och betongutrustning i andra divisioner inom affärsområdet.

För ytterligare information kontakta:

Denna information är sådan information som Atlas Copco AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 januari 2017 kl. 08.30.  Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2015 hade Atlas Copco en omsättning på 102 miljarder kronor och fler än 43 000 anställda. Atlas Copcos affärsområde Bygg- och anläggningsteknik erbjuder entreprenadverktyg, portabla kompressorer, pumpar, generatorer, ljustorn samt asfalterings- och kompakteringsutrustning. Affärsområdet erbjuder specialiserad uthyrning av utrustning och tillhandahåller service genom ett globalt nätverk. Bygg- och anläggningsteknik bedriver utveckling för hållbar produktivitet inom infrastrukturprojekt, anläggningsarbeten, olja och gas, energi, borrning och vägbyggen. De viktigaste enheterna för produktutveckling och tillverkning ligger i Belgien, Spanien, Tyskland, Sverige, USA, Kina, Indien och Brasilien.