Atlas Copco planerar att avyttra sin verksamhet för vägbyggnadsutrustning

12 jan 2017

Stockholm den 12 januari 2017: Styrelsen för Atlas Copco AB har beslutat att avyttra divisionen Road Construction Equipment. 

Orsaken till den planerade avyttringen är att divisionen saknar de stordriftsfördelar som behövs för att bli nummer ett eller två inom marknadssegmentet. Med avyttringen ämnar Atlas Copco att hitta en bättre ägare för verksamheten.  Indikativa värderingar av verksamheten visar ett behov av en nedskrivning på cirka BSEK 2, främst relaterat till immateriella tillgångar. Nedskrivningen kommer att redovisas redan i Gruppens räkenskaper för 2016. Divisionen Road Construction Equipment, som ingår i affärsområdet Bygg- och anläggningsteknik, tillverkar vältar för asfalt och jordpackning, fräsar och asfaltsutläggare. Produkterna är kända under varumärket Dynapac. Verksamheten omfattar försäljnings- och serviceverksamhet i 37 länder och produktionsenheter i fem länder; Sverige, Tyskland, Brasilien, Indien och Kina. Verksamheten har 1 265 anställda och intäkter på cirka MSEK 2 900 för 2016.

För mer information kontakta:

Denna information är sådan information som Atlas Copco AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 januari 2017 kl. 08.30. 

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2015 hade Atlas Copco en omsättning på 102 miljarder kronor och fler än 43 000 anställda.