Din webbläsare stöds inte

Du använder en webbläsare som vi inte längre har stöd för. Om du vill fortsätta att besöka vår webbplats väljer du en av följande webbläsare som stöds.

Atlas Copco rapport för första kvartalet 2016

26 apr 2016

(ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

Stabil orderingång – svagt inom gruv

 • Orderingången blev MSEK 24 721 (25 470), oförändrad organiskt 
  • Tillväxt inom service i samtliga affärsområden, förutom i Gruv- och bergbrytningsteknik 
  • Orderingången för utrustning var något lägre 
 • Intäkterna minskade till MSEK 23 137 (24 745), en organisk minskning på 3% 
 • Rörelseresultatet var MSEK 4 170 (4 519), inklusive jämförelsestörande poster på MSEK +13 (-248). Justerad rörelsemarginal på 18.0% (19.3) 
  • Negativ valutaeffekt på MSEK 415 jämfört med första kvartalet 2015 
 • Resultat före skatt uppgick till MSEK 3 997 (4 287) 
 • Resultatet efter skatt var MSEK 2 908 (3 236) 
 • Resultat per aktie var SEK 2.39 (2.66) 
 • Operativt kassaflöde uppgick till MSEK 3 127 (3 498) 
Marknadsutsikter på kort sikt Den sammantagna efterfrågan för Gruppen förväntas ligga kvar på nuvarande nivå. Tidigare marknadsutsikter på kort sikt (publicerades den 28 januari 2016): Den sammantagna efterfrågan för Gruppen förväntas ligga kvar på nuvarande nivå.

För mer information kontakta:

Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2015 hade Atlas Copco en omsättning på 102 miljarder kronor och fler än 43 000 anställda.