Atlas Copco rapport för första kvartalet 2016

26 apr 2016

(ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

Stabil orderingång – svagt inom gruv


Marknadsutsikter på kort sikt

Den sammantagna efterfrågan för Gruppen förväntas ligga kvar på nuvarande nivå.

Tidigare marknadsutsikter på kort sikt (publicerades den 28 januari 2016):

Den sammantagna efterfrågan för Gruppen förväntas ligga kvar på nuvarande nivå.

För mer information kontakta:

Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2015 hade Atlas Copco en omsättning på 102 miljarder kronor och fler än 43 000 anställda.