Kommande finansiell information från Atlas Copco

3 sep 2015

Stockholm den 3 september 2015: Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar, publicerar finansiell information följande datum under nästa år och januari 2017:

201628 januariBokslutskommuniké 2015
Rapport för fjärde kvartalet 2015
26 aprilÅrsstämma
Rapport för första kvartalet 2016

15 juliRapport för andra kvartalet 2016
20 oktoberRapport för tredje kvartalet 2016
201727 januariBokslutskommuniké 2016
Rapport för fjärde kvartalet 2016

För mer information kontakta:


Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. 

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2014 hade Atlas Copco en omsättning på 94 miljarder kronor och fler än 44 000 anställda.